Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Szkoła z Mistrzem (27.2.2013)

Spotkanie z Ludwiką i Henrykiem Wujcami

trzecie spotkanie z cyklu "Szkoła z Mistrzem" w ramach projektu "Szkoła z..."

Spotkanie z Ludwiką i Henrykiem Wujcami


odbyło się w dniu

27 lutego 2013 roku (środa) o godzinie 17.00
w Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN”, ul. Grodzka 21.

Spotkanie poprowadził o. Tomasz Dostatni (Fundacja "Ponad Granicami").
 

Spotkanie z Ludwiką i Henrykiem Wujcami to trzecie spotkanie zrealizowane w ramach cyklu „Szkoła z Mistrzem”, będącym częścią nowego projektu edukacyjnego Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” zatytułowanego „Szkoła z...”.Fragment nagrania TVP ze spotkania
 

Zapis spotkania "Szkoła z Mistrzem"

 

Ludwika Wujec - ur. 1941 we Lwowie. Współorganizatorka pomocy dla robotników Ursusa i Radomia, współpracowniczka KOR, (1976); w 1977 współtwórczyni i współredaktor i współpracowniczka niezależnych pism „Robotnik” i "Biuletynu Informacyjnego". Od 1980 w „Solidarności”, współtwórczyni pisma Regionu Mazowsze „Niezależność”, w 1981 zatrudniona w Agencji Prasowej „S”. Podczas stanu wojennego internowana w Warszawie-Olszynce Grochowskiej i Gołdapi. Pracowniczka Prymasowskiego Komitetu Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i Ich Rodzinom. Od 1983 pełnomocnik TKK ds. więźniów politycznych; 1984-1989 w redakcji podziemnego „Tygodnika Mazowsze”. 1989-1990 pracowniczka i wicedyrektor Biura KO przy Lechu Wałęsie, podczas obrad Okrągłego Stołu asystentka Tadeusza Mazowieckiego. Redaktor „Tygodnika Solidarność”, 1991-1994 w Unii Demokratycznej, a następnie w Unii Wolności. 2005-2006 w PD demokraci.pl.

 

 

Henryk Wujec - ur. 1941 w Podlesiu k. Biłgoraja. Od 1962 członek warszawskiego Klubu Inteligencji Katolickiej, uczestnik Politycznego Klubu Dyskusyjnego na UW. 1968-1978 pracownik Fabryki Półprzewodników Tewa w Warszawie (od 1975 Unitra-Cemi), zwolniony za działalność w obronie represjonowanych robotników, 1978-1981 pracownik Polskiego Komitetu Normalizacji Miar i Jakości. W 1975 współorganizator akcji zbierania podpisów i sygnatariusz Listu do Sejmu PRL przeciwko planowanym zmianom w Konstytucji.
W 1976 współorganizator akcji pomocy dla represjonowanych robotników Ursusa i Radomia, sygnatariusz Listu warszawskich działaczy KIK do Przewodniczącego Rady Państwa o uwolnienie z więzień robotników i przywrócenie do pracy zwolnionych; od IX kierował (z Wojciechem Onyszkiewiczem) akcją pomocy dla robotników Ursusa; współpracownik KOR; od X 1977 członek KSS KOR, nast. w składzie Rady Funduszu Samoobrony Społecznej (kierowanej przez ks. Jana Zieję). Współzałożyciel, redaktor niezależnego pisma „Robotnik”. Od 21 VIII 1980 w Robotniczym Komitecie Solidarności ze Strajkującymi Robotnikami Wybrzeża w ZM Ursus; od IX 1980 w „Solidarności”, doradca i delegat MKZ Mazowsze. W czasie stanu wojennego internowany w Ośrodku Odosobnienia w Warszawie-Białołęce; wielkokrotnie aresztowany i więziony pod zarzutem próby obalenia ustroju PRL. Od IX 1986 członek jawnego RKW „S” Mazowsze. Sygnatariusz deklaracji Kręgu Przyjaciół Solidarności Polsko-Czechosłowackiej. Członek KO przy Przewodniczącym „S” Lechu Wałęsie, sekretarz; w 1989 uczestnik obrad Okrągłego Stołu w zespole ds. pluralizmu związkowego. Od II 1989 w składzie TZR „S” Mazowsze. 1989-2001 poseł na Sejm RP. 1990-2005 kolejno w Ruchu Obywatelskim Akcji Demokratycznej (współzałożyciel), Unii Demokratycznej, Unii Wolności, W 2005-2006 w PD demokraci.pl. Od 2000 przewodniczący Forum Polsko-Ukraińskiego. Od 2002 pracownik Towarzystwa Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych SA. Od 2004 w Fundacji dla Polski, realizator Programu Rozwoju Produktów Regionalnych i Lokalnych; współzałożyciel i prezes Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego. Przewodniczący Stałej Konferencji Ekonomii Społecznej. W 2006 roku odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.

/za: Encyklopedia Solidarności/

 

 

Formuła „Szkoły z ...” zakłada spotkania, rozmowy, działania praktyczne (warsztaty). Program będzie realizowany przez cały rok szkolny. W projekcie będą mogli brać udział zarówno pojedynczy uczniowie, jak i całe klasy. Dzięki projektowi biorący w nim udział uczniowie będą mogli rozwinąć swoje zainteresowania oraz rozpocząć współpracę z Ośrodkiem w ramach programu dla wolontariuszy „Szlifujemy diamenty”.

Szkoła z Mistrzem
Elementem programu „Szkoła z...” jest cykl spotkań „Szkoła z Mistrzem”. Chcemy stworzyć uczniom lubelskich szkół możliwość spotkań i rozmowy z wybitnymi postaciami polskiej kultury. Tematy spotkań będą związane zarówno z twórczością czy też działalnością zawodową zaproszonych osób, jak też dotyczyć ogólnej refleksji nad współczesnym światem. Miejscem spotkań te będzie Sala Czarna Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN, a spotkania będą miały charakter otwarty. Osobą prowadzącą spotkania będzie O. Tomasz Dostatni. Planujemy 8 spotkań w ciągu roku.

 

PARTNEREM SPOTKAN Z CYKLU "SZKOŁA Z MISTRZEM" JEST
 


 

 

 

 

 

 

Szkoła z Mistrzem

Zdjęcia

Wideo

Inne materiały

Kategorie

Słowa kluczowe