Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Szkoła z Mistrzem (19.2.2015)

Kolejne spotkanie z cyklu "Szkoła z Mistrzem..."


SPOTKANIE Z PROF. JERZYM KŁOCZOWSKIM

Z CYKLU "SZKOŁA Z MISTRZEM"

ZOSTAŁO ODWOŁANE Z POWODU CHOROBY PROFESORA.

 

------------------------------------------

 

Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" zorganizował spotkanie z Jerzym Kłoczowskim wybitnym polskim humanistą, przez wiele lat związanym z Lublinem. Spotkanie miał prowadzić dominikanin ojciec Tomasz Dostatni. W czasie spotkania młodzież lubelskich szkół miała mieć możliwość zadawania pytań prof. Kłoczowskiemu.

 

Spotkanie było planowane na 19 lutego 2015 roku (czwartek), o godzinie 11:00

w sali Czarnej, w Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN”.

 


Profesor Jerzy Kłoczowski w grudniu 2014 roku obchodził 90-lecie urodzin i pozostaje osobą czynną zawodowo. W czasie II wojny światowej był żołnierzem Armii Krajowej i uczestnikiem Powstania Warszawskiego (w pułku „Baszta”). Po studiach historycznych związał się z KUL. W 1991 roku założył Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie. Profesor Kłoczowski jest wybitnym specjalistą w zakresie historii Europy Środkowo-Wschodniej.


Organizując spotkanie z Mistrzem Jerzym Kłoczowskim, chcemy dać uczniom lubelskich szkół możliwość rozmowy z wybitnym przedstawicielem polskiej kultury, bez wątpienia najwybitniejszym lubelskim naukowcem, którego życie przypadło na okres wielu historycznych zmian jakie zachodziły w Polsce i w Europie.
 

 

 

Formuła „Szkoły z ...” zakłada spotkania, rozmowy, działania praktyczne (warsztaty). Program będzie realizowany przez cały rok szkolny. W projekcie będą mogli brać udział zarówno pojedynczy uczniowie, jak i całe klasy. Dzięki projektowi biorący w nim udział uczniowie będą mogli rozwinąć swoje zainteresowania oraz rozpocząć współpracę z Ośrodkiem w ramach programu dla wolontariuszy „Szlifujemy diamenty”.
Szkoła z Mistrzem


Elementem programu „Szkoła z...” jest cykl spotkań „Szkoła z Mistrzem”. Chcemy stworzyć uczniom lubelskich szkół możliwość spotkań i rozmowy z wybitnymi postaciami polskiej kultury. Tematy spotkań będą związane zarówno z twórczością czy też działalnością zawodową zaproszonych osób, jak też dotyczyć ogólnej refleksji nad współczesnym światem. Miejscem spotkań te będzie Sala Czarna Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN, a spotkania będą miały charakter otwarty. Osobą prowadzącą spotkania będzie O. Tomasz Dostatni.