Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Szkoła Letnia „Memory - Place - Presence” (23.6.2016-1.7.2016)

Przyjechali do Lublina z USA, Niemiec, Izraela, Ukrainy, Włoch, Wielkiej Brytanii, Węgier i Belgii. Razem z polskimi uczestnikami (z Wrocławia, Katowic, Warszawy i Lublina)uczyli się o żydowskim dziedzictwie kulturowym Lublina i Lubelszczyzny, oraz o pracy nad jego upamiętnieniem. W tym, międzynarodowym gronie będą poznawać wielokulturową historię naszego regionu.

Czas trwania: 25.06 - 01.07.2016
Uroczyste otwarcie: 25.06.2016 (sobota), godz. 9:00
Miejsce: Sala Czarna, Brama Grodzka, ul. Grodzka 21, Lublin
 
 
Uczestnicy Summer School Program "Memory - Place - Presence"
FOTORELACJA: KLIKNIJ
Szkoła Letnia „Memory - Place - Presence”
Druga edycja Szkoły Letniej Memory – Place – Presence to tygodniowe seminarium edukacyjne poświęcone żydowskiemu dziedzictwu kulturowemu Lublina i Lubelszczyzny oraz działaniom związanym z pamięcią. Celem programu była promocja wielokulturowej historii regionu. Odbiorcy to międzynarodowe grono studentów, nauczycieli akademickich, edukatorów nieformalnych, pracowników muzeów, a także rozsianych po świecie potomków emigrantów z Lubelszczyzny, zainteresowanych odkrywaniem rodzinnych korzeni. Jest to pierwsza tego rodzaju inicjatywa we wschodniej Polsce. 
 
Partnerami programu są Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w LublinieStowarzyszenie Panorama Kultur oraz Fundacja Centrum Taubego, która już po raz drugi przyznała Ośrodkowi grant na realizację Szkoły Letniej.
 
 
 
Edycja Szkoły Letniej  2016 skupia się całkowicie na lokalnym dziedzictwie Lublina i Lubelszczyzny. Szczególny akcent położony jest na zagadnienia związane z historią i dziedzictwem sztetli. Prócz zajęć realizowanych w Lublinie, przy współpracy specjalistów z UMCS i Państwowego Muzeum na Majdanku (wykłady, zajęcia warsztatowe, interaktywne spacery edukacyjne po Lublinie, spotkania ze Świadkami Historii), program obejmował trzydniowy objazd po regionie (Kazimierz, Kurów, Izbica, Szczebrzeszyn, Bełżec, Biłgoraj, Zamość) z prof. Yohananem Petrovsky'm-Shternem, autorem książki „Sztetl. Rozkwit i upadek żydowskich miasteczek na Kresach Wschodnich”. 
W seminarium wzięło udział trzynaścioro uczestników z Polski i zagranicy (USA, Niemcy, Izrael, Ukraina, Włochy, Wielka Brytania). Obecność Polaków w grupie wzmocniła interkulturowy wymiar seminarium.
 
Poprzednia edycja
Najlepszymi ambasadorami naszego programu są uczestnicy zeszłorocznej edycji – uznali oni udział w Szkole Letniej za jedno z ważniejszych doświadczeń w ich rozwoju zawodowym 
i osobistym. Liczymy, że staną się oni w swoich środowiskach liderami opinii, przyczyniając się tym samym do promocji Lubelszczyzny.
Oto wypowiedzi kilkorga z nich:
Stwierdzenie, że program Memory – Place – Presence zmienił moje życie to mocne niedopowiedzenie. Dziwne jest rozważanie Szkoły Letniej w takich kategoriach, zważywszy na powagę i tragiczną wymowę omawianych przez nas tematów – ale być może jest to kwestia magicznego wymiaru waszego projektu. Udało wam się zamienić obcowanie z bolesnymi zagadnieniami w doświadczenie pozytywne i inspirujące.
(Regan Treewater)
Przyjechałem do Lublina bez wielkiego pojęcia o znaczeniu obecności Żydów w tym regionie. Program Szkoły Letniej organizowanej przez Bramę Grodzką był niezwykle rzetelnie opracowany, wnikliwy, wymagający. Wróciłem do domu z poczuciem wielkiego szacunku dla znaczenia wielowiekowej historii i kultury Żydów Lubelszczyzny.
Z całym przekonaniem mogę powiedzieć, że było to jedno z najbardziej wzbogacających mnie doświadczeń – zarówno osobiście jak i naukowo – i jestem bardzo wdzięczny organizatorom i uczestnikom Szkoły.
(Derek Dorn)
Program Memory – Place – Presence 2015, stworzony przez Ośrodek „Brama Grodzka”, wywarł na mnie największe wrażenie ze wszystkich Szkół Letnich, w których uczestniczyłam.
(Stephanie Weissman)
W pierwszej edycji Szkoły Letniej Memory – Place – Presence  wzięło udział piętnaścioro uczestników z jedenastu krajów (Austria, Boliwia, Kanada, Finlandia, Francja, Izrael, Niemcy, Polska, USA, Węgry, Włochy). W ich opinii zajęcia proponowane w ramach seminarium dostarczyły im wiedzy merytorycznej, pozwoliły także na głębsze rozumienie polskiej rzeczywistości. Udział w programie był dla nich ważnym doświadczeniem osobistym.
Szkoła Letnia Memory – Place – Presence jest realizowana we współpracy z gronem uznanych specjalistów z Polski i USA. Elementami programu są wykłady, zajęcia warsztatowe, dyskusje panelowe, interaktywne spacery edukacyjne po Lublinie, spotkania ze Świadkami Historii oraz podróż studyjna po Lubelszczyźnie. 

Media o wydarzeniuBezpośredni odnośnik do tego akapitu

PANORAMA LUBELSKA: 25 CZERWCA 2016, G. 21.45
Szkoła letnia Memory – Place – Presence otwarta
WIZYTA UCZESTNIKÓW SZKOŁY LETNIEJ „MEMORY – PLACE – PRESENCE"
Szukali śladów obecności Żydów

Szkoła Letnia „Memory - Place - Presence”

Zdjęcia

Kategorie

Słowa kluczowe