Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Światowy Dzień Filozofii w Lublinie

Światowy Dzień Filozofii w Lublinie
Światowy Dzień Filozofii w Lublinie (Autor: Kaczkowski, Michał)

Serdecznie zapraszamy na obchody Światowego Dnia Filozofii w Lublinie, które odbędą się 18 listopada 2021 r. pod hasłem DOBRE ŻYCIE.

W tegorocznym programie Dnia Filozofii znajdą się warsztaty, spotkania, panele dyskusyjne dla różnorodnych wiekowo uczestników i uczestniczek. Będziemy pokazywać związki między współczesnym rozumieniem tego, czym jest „dobre życie”, a filozoficzno-historycznymi kontekstami. Pamiętając o tym, że nie ma jednej recepty na to jak żyć, a dystans i poczucie humoru to doskonałe narzędzie zmiany optyki – zapraszamy na wydarzenie finałowe – improwizację teatralną grupy „Poławiacze Pereł”. Uczestnicy wraz z aktorami będą współtworzyć opowieść. Liczymy na to, że w tej spontanicznie kreowanej rzeczywistości, błyśnie choćby na chwilę, barwny obraz prawd o dobrym życiu.

Program: https://dzienfilozofii.pl/program-obchodow-2021/

"Hygge, Lagom, Feng shui…księgarnie pełne są poradników jak dobrze żyć. Zapotrzebowanie na wskazówki i rady dotyczące życiowych wyborów jest duże, a w historii filozofii jest ich sporo. Niejednego kusi powoływanie się na filozofów, chociaż sami radząc jak dobrze żyć, nie zawsze to potrafili.
Graficznym motywem przewodnim tegorocznej edycji, uczyniliśmy kalejdoskop, współcześnie kojarzony z zabawką, w XIX wieku wymyślony przez Davida Brewstera jako urządzenie optyczne. Korzystano z niego jako przyrządu naukowego, szybko odkrywając jego rozrywkowy potencjał. Kategoria „dobrego życia” ma w sobie ciężar filozoficznych, teoretyzujących dysput nad sensem i celem ludzkiej egzystencji. Nie możemy jednak zapomnieć o tym, że w swym źródłowym znaczeniu, filozofia to praktyka – poszukujemy mądrości, aby dobrze żyć.
Nie będziemy Państwu radzić, ani namawiać do cnotliwego czy hedonistycznego stylu życia – będziemy pokazywać różnoraką optykę patrzenia, jak podczas zabawy kalejdoskopem. Filozoficzne doktryny i poglądy na ludzkie życie są trochę jak wielobarwne szkła optycznej zabawki. Elementy, z których zbudowany jest obraz, powielane są przy kolejnym ruchu, ale zmieniają swoje położenie. Analizując filozoficzną tradycję kategorii dobrego życia odwołujemy się do jej stałych elementów: relacji człowieka do Natury, stosunku do własnego ciała, „Ja” a/i Drugi człowiek."
Joanna Jawiczuk /dyrektorka programowa/

Organizatorzy:
Fundacja Heuresis
Dom Słów
Międzynarodowe Szkoły Paderewski
Wydział Filozofii i Socjologii UMCS