Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Stacja ósma - Opole

OPOLE GŁÓWNE

29 lipca, godz. 13.00-19.00
Tor oporowy.

Historia

Lato'80

październik 1980 - strajki ostrzegawcze opolskich załóg pracowniczych, m.in. w FSD w Nysie, Elektrowni „Opole”, Zakładach Koksowniczych w Zdzieszowicach.

15 czerwca 1981 - w opolskim amfiteatrze zorganizowane zostało spotkanie przewodniczącego KKP NSZZ „Solidarność” Lecha Wałęsy z mieszkańcami Opolszczyzny.

25-26 lipca 1981 - walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Ziemi Opolskiej wybrało władze; przewodniczącym Zarządu został dr Stanisław Jałowiecki, pracownik naukowy Instytutu Śląskiego.


Dziennik pokładowy

29.07.05. Opole

10:20
Upał panujący na zewnątrz przeraża. Od kilku dni walczymy z gorącem, z potem zalewającym nam oczy.
Niektórzy idą zobaczyć miasto. Obezwładnieni upałem, obładowani siatkami z prowiantem wracają niebawem.

13:00
Media. Radio, telewizja.
"Jak udaje się opiewać człowieka prostego"?
"A może nikt nie zauważa kontekstów literackich zawartych w Manifeście?"
"Pogoda wam sprzyja"?
"Jak was przyjmują w innych miastach"?

Piotr M. śpiewa. "Uwierzyliśmy megafonom..."

13:30
Spotkanie z Zarządem Regionu "Solidarności": Janem Piotrem Kurasiewiczem (przewodniczący), Romanem Brzozowskim (wiceprzewodniczący) i Cecylią Gonet (sekretarz). Opowieści o przygotowywanej dwutomowej publikacji dotyczacej "Solidarności".

13:50
"Byłem w wojsku. To tam usłyszałem o wydarzeniach w Lublinie... Chłopak po studiach. Oficerowie traktowali młody narybek jako element niepewny, wichrzycieli."

14:00
Skrzynka pocztowa Poczty Teatru NN powoli się zapełnia.

14:05
Dostajemy transparent "Solidarności" z 1983 roku. Niezwykły, mający włąsną historię przedmiot. Pan Wojciech Gurgul trzymał go podczas pielgrzymki Jana Pawła II do Polski (1983), by ponownie go wykorzystać podczas pogrzebu papieża.

15:30
Trafia do nas bilet PKP trakcji Kanie - Chełm z 1980 roku. Na odwrocie widnieje tekst pisany odręcznie: "dn. 17.07.80 r. bilet niewykorzystany z powodu braku pociągu w zw. ze strajkiem pracowników PKP w Lublinie."

Anna Dąbrowska