Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Spotkanie z Włodzimierzem Paźniewskim

W czerwcu w Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN” odbyło się spotkanie autorskie z Włodzimierzem Paźniewskim, pisarzem i eseistą.

 


Włodzimierz Paźniewski (ur. 1942)

Polski poeta, prozaik, eseista. Absolwent polonistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pośród jego publikacji książkowych najważniejsze miejsce stanowią publikacje prozatorskie: powieści, zbiory opowiadań i eseistyka. 

Kategorie

Słowa kluczowe