Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

"Spotkanie z Teatrem Tadeusza Kantora"

Spotkania w ramach projektu  Teatr Tadeusza Kantora

8 czerwca
- wystawa "Wielopole, Wielopole" Marka Norka (fotografia) - wystawa plakatów Teatru Cricot 2 ze zbiorów CRICOTEKI
- projekcja filmu "Kantor" reż. Andrzej Sapija
- spotkanie z Andrzejem Sapiją i Andrzejem Matynią
- prezentacja filmowej rejestracji przedstawienia "Umarła klasa"

9 czerwca
- projekcja filmów: "Próby, tylko próby" reż. Andrzej Sapija, "Powrót Odysa" reż. Andrzej Sapija
- spotkanie z Janem Kłossowiczem - krytykiem teatralnym
- prezentacja filmowej rejestracji przedstawienia "Wielopole, Wielopole"

10 czerwca
- projekcja filmów: "Tadeusz Kantor maluje w Cricotece obraz Klęska wrześniowa", real. Mieczysław Stefański, "O powinnościach artysty", reż. Krzysztof Miklaszewski, prezentacja filmowej rejestracji przedstawienia"Niech sczezną artyści"