Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Spotkanie z Tadeuszem Mysłowskim

Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” zorganizował spotkanie z Tadeuszem Mysłowskim.
Spotkanie odbyło się 14 marca (poniedziałek) 2011 roku o godzinie 17:30
W programie spotkania:
- rozmowa z Tadeuszem Mysłowskim o twórczości, lubelskich korzeniach i inspiracjach twórczych,
- multimedialne prezentacje dzieł Tadeusza Mysłowskiego, m.in. instalacji Shrine oraz dzieł niezrealizowanych,
- prezentacja strony internetowej poświęconej artyście.
Spotkanie poprowadzi Joanna Zętar.


Tadeusz Mysłowski (ur. 1943 r.) malarz, grafik, rzeźbiarz, autor instalacji, fotografik
Absolwent Liceum Sztuk Plastycznych w Lublinie i malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Od 1970 roku pracuje w Nowym Jorku.

Tadeusz Mysłowski zafascynowany twórczością Malewicza, Kobro i Strzemińskiego skoncentrował się na konstruktywizmie i abstrakcji geometrycznej. Artysta nawiązuje do tradycji konstruktywizmu, inspiracji poszukuje w geometrii. W swej estetyce za podstawowe uważa pojęcie krzyża. Inspiracji poszukuje także w architekturze i strukturze przestrzennej Nowego Jorku.

Posługując się prostym znakiem: punktem, linią, krzyżem, kwadratem, ukazuje relacje pomiędzy geometrią a metafizyką i uniwersalnością praw natury. Kwadrat i krzyż równoramienny są głównym motywem realizacji artysty, zarówno graficznych, malarskich, jak również przestrzennych.