Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Spotkanie z Moniką Sznajderman i Magdaleną Kicińską wokół książki „Przecież ich nie zostawię. O żydowskich opiekunkach w czasie wojny”

Miejsce: Sala Czarna, Brama Grodzka, ul. Grodzka 21
Termin: 18 czerwca 2018, godz. 18.00
Spotkanie poprowadzi: Jakub Chmielewski
Ośrodek Brama Grodzka - Teatr NN zorganizował spotkanie z autorkami książki "Przecież ich nie zostawię. O żydowskich opiekunkach w czasie wojny".
 
Fragment książki:
 
„To był pomysł z gatunku tych oczywistych, tych, które pewnego dnia przychodzą do głowy i budzą zdziwienie: Dlaczego nie wcześniej? Dlaczego dopiero teraz pomyślałyśmy o tym, by przywołać pamięć o żydowskich kobietach, które w czasie wojny poświęciły się opiece nad osieroconymi lub chorymi dziećmi i tak często, nie próbując się ratować, były z nimi aż do końca?
Oddajemy w Państwa ręce książkę, w której osiem autorek napisało o kilkunastu z nich. Wśród bohaterek są kobiety lepiej i słabiej znane, są też takie, o których nie wiemy niemal niczego, znamy tylko imię, skrawek życia. Wybór, jakiego dokonały redaktorki, nie wyczerpuje oczywiście tematu. Chciałybyśmy, by nasza książka była tylko strażą przednią i by w ślad za nią powstały dalsze, poświęcone jeszcze innym spośród tych, o których nie wolno nam zapomnieć”.
 
/źródło Wydawnictwo Czarne/

 

 

PORTALE O WYDARZENIU:

 

Spotkanie z Moniką Sznajderman i Magdaleną Kicińską

https://lublin.eu/kultura/wydarzenia/spotkanie-z-monika-sznajderman-i-magdalena-kicinska,47702,w.html

Spotkanie z Moniką Sznajderman i Magdaleną Kicińską wokół książki „Przecież ich nie zostawię. O żydowskich opiekunkach w czasie wojny”

http://cojestgrane24.wyborcza.pl/cjg24/Lublin/1,45,581485,Spotkanie-z-Monika-Sznajderman-i-Magdalena-Kicinsk.html

Spotkanie z Moniką Sznajderman i Magdaleną Kicińską wokół książki „Przecież ich nie zostawię. O żydowskich opiekunkach w czasie wojny”

http://lublin.naszemiasto.pl/imprezy/spotkanie-z-monika-sznajderman-i-magdalena-kicinska-wokol-ksiazki-przeciez-ich-nie-zostawie-o-zydowskich-opiekunkach-w-czasie-wojny-60523127.html