Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Spotkanie z Krzysztofem Paczuskim - poetą

Spotkanie autorskie z Krzysztofem Paczuskim


Krzysztof Paczuski (1956-2004)

Lubelski poeta. Ukończył filologię polską na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Pisał poezję i prozę, współredagował podziemne czasopismo młodych katolików Spotkania.  Debiutował tomem poezji Polonez z różą w gardle. Był uczestnikiem Klubu Literackiego przy Wojewódzkim Domu Kultury, następnie Koła Młodych przy lubelskim Oddziale Związku Literatów Polskich. 

Kategorie

Słowa kluczowe