Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Spotkanie z Katarzyną Turaj-Kalińską - pisarką

Promocja książki "Słabość"


Katarzyna Turaj-Kalińska (ur. 1956)

 Pisarka i publicystka, uprawia prozę, dramat, poezję i interdyscyplinarną eseistykę, łącząc zainteresowania literackie z przyrodoznawczymi. Autorka książek dla dzieci. Opublikowała kilkaset artykułów, m.in. w Przekroju, Frazie, Dekadzie Literackiej, Zadrze, Kwartalniku Universitas, piśmie KRAKÓW. Stworzyła autorskie cykle radiowe i telewizyjne, m.in. w latach 1995-2006 prowadziła audycję o książkach w krakowskim Radiu Alfa pt. „Popołudnie czytelnika”. Należy do Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.