Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Spotkanie z fotografem Bogdanem Konopką

     

Ośrodek "Brama Godzka-Teatr NN"

Pracownia Fotografii/Galeria NN

 
zorganizował spotkanie z fotografem
 
 
Bogdanem Konopką
 
 
 
NIEWYRAŻALNE
 
albo
 
co dalej z fotografią 
 
Spotkanie odbyło się 6 września 2012 (czwartek) godz. 17.00, na Sali Czarnej
Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN", ul. Grodzka 21