Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Spotkanie z Andrzejem Sewerynem

W tym warsztaty teatralne prowadzone przez Andrzeja Seweryna

Program:

9 czerwca - projekcja widowiska telewizyjnego "Ciemności kryją ziemię" J. Andrzejewskiego - projekcja spektaklu telewizyjnego: W. Szekspir "Ryszard III", reż. Feliks Falk .

10 czerwca - otwarcie wystawy fotograficznej poświęconej aktorowi - spotkanie z Andrzejem Sewerynem połączone z pokazem fragmentów jego ról - warsztat teatralny. 

11 czerwca - spotkanie z aktorem - warsztat teatralny, w roli pedagoga Andrzej Seweryn.


Andrzej Seweryn 

Absolwent warszawskiej PWST (1968 rok), bardzo szybko zapewnił sobie miejsce w czołówce polskich aktorów teatralnych i filmowych. Związany przez kilkanaście lat z Teatrem Ateneum, stworzył również wybitne kreacje w Teatrze Telewizyjnym. W roku 1980 rozpoczyna sie imponujaca kariera miedzynarodowa Seweryna. Gra w teatrze francuskim u najwybitniejszych francuskich reżyserów (P. Chereau, C. Regy, B. Sobel i in.)