Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Spotkanie z Aleksem Dancygiem - Spotkania polsko-żydowskie.

W dniu 2 kwietnia 2014 Ośrodek “Brama Grodzka - Teatr NN”
zorganizował spotkanie z Aleksem Dancygiem połączone z promocją portalu internetowego "Brama. Spotkania polsko-żydowskie."
 

Spotkanie odbyło się o godz.: 17.00

w Sali Czarnej Ośrodka “Brama Grodzka - Teatr NN”, ul. Grodzka 21.

 

Spotkanie poświęcone było tematyce młodzieżowych spotkań polsko-żydowskich, możliwościom współpracy i stałego partnerstwa między szkołami z Polski i Izraela, warsztatów przygotowujących dla uczniów przed wizytą młodzieży żydowskiej oraz warsztatom dla grup polsko-żydowskich, a także propozycjom szkoleń dla nauczycieli związanych z tematyką żydowskiego dziedzictwa kulturowego Lublina i Lubelszczyzny.

 


W ramach przyjazdu Alex Dancyg spotkał się z uczniami z 10 szkół w Lublinie i na Lubelszczyźnie:

 

31.03.2014

Kraśnik. Zespół Szkół nr 1 i nr 3
Bychawa. Liceum im. ks. Kwiatkowskiego
Piotrowice. Zespół Szkół Techniki Rolniczej
Lubartów. II LO im. P. Firleya

 

01.04.2014

Zamość. Liceum im. Unii Europejskiej
Lublin. Liceum im. Jana III Sobieskiego
Lublin. II LO im. Zamoyskiego
Lublin. I LO im. Staszica

 

02.04.2014

Lublin. Liceum im. Paderewskiego
Lublin. Zespół Szkół im. Vetterów

 

03.04.2014

Lublin. III LO im. Unii Lubelskiej
Spotkanie z Księżmi uczestniczącymi w seminarium o nauczaniu o holokauście w Yad Vashem


 

Od roku 2013 Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" jest koordynatorem regionalnym na woj. lubelskie programu "Zachować pamięć. Historia i kultura dwóch narodów". Program realizowany jest przez Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE), działający z ramienia Ministerstwa Edukacji Narodowej. Wizyty Aleksa Dancyga w poszczególnych szkołach miały charakter wspierający w dalszych działaniach w ramach programu spotkań polsko-żydowskich.

 


Alex Dancyg (ur. 1948 r.) - mieszka i pracuje w kibucu Nir Oz, z wykształcenia historyk, współpracownik Instytutu Yad Vashem, aktywny uczestnik dialogu polsko-żydowskiego na płaszczyźnie społecznej a zwłaszcza współpracy pomiędzy szkołami z Polski i Izraela. W wieku 9 lat wyjechał z rodzicami i siostrą z Warszawy i zamieszkał w Izraelu. Tam skończył szkołę i studiował historię na uniwersytecie. Był członkiem organizacji Haszomer Hacair, spadochroniarz podczas kolejnych wojen prowadzonych przez Izrael. Ma żonę, czwórkę dzieci i kilkoro wnuków. Jest bohaterem filmu Krzysztofa Bukowskiego “Czytając Sienkiewicza na pustyni Negev”.
 

 

 

Informacje:

Izabela Czumak

[email protected]

tel. 81 532 58 67

Zdjęcia

Wideo

Kategorie

Słowa kluczowe