Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Spotkanie z Agatą Tuszyńską w Ośrodku 2005

Spotkanie z Agatą Tuszyńską

Agata Tuszyńska - historyk teatru i kultury XIX wieku, eseistka, reporterka, poetka. Publikowała w paryskiej "Kulturze", "Zeszytach Lierackich", "Zeszytach Historycznych", "Tygodniku Powszechnym", "Kresach". Dotychczas wydane książki: "Rosjanie w Warszawie", "Wisnowska", "I znowu list" - wiersze, "Wyznania gorszycielki. Pamiętnik Ireny Krzywickiej", "Kilka portretów z Polską w tle. Reportaże izraelskie". "Zamieszkałam w ucieczce" - wiersze. W przygotowaniu: "Pejzaże pamięci. Rzecz o Isaacu Bashevisie Singerze".