Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Spotkanie wokół książki Rafała Wnuka i Sławomira Poleszaka "Niezłomni czy realiści? Polskie podziemie antykomunistyczne bez patosu"

Spotkanie wokół książki Rafała Wnuka i Sławomira Poleszaka "Niezłomni czy realiści? Polskie podziemie antykomunistyczne bez patosu"

Pracownia Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej im. Jerzego Kłoczowskiego Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”

oraz portal HistoriaBEZKITU.pl

serdecznie zapraszają na spotkanie z cyklu „W Bramie o książce”.

 

Tematem spotkania będzie książka

Rafała Wnuka i Sławomira Poleszaka

Niezłomni czy realiści? Polskie podziemie antykomunistyczne bez patosu

Z prof. Rafałem Wnukiem (KUL, Muzeum II Wojny Światowej) i dr. Sławomirem Poleszakiem (ISP PAN, Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”) rozmawiać będzie dr Marek Radziwon (UW, PEN Club, Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”).

Spotkanie odbędzie się 28 czerwca 2024 roku

o godzinie 18:00

w sali czarnej Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”, ul. Grodzka 21.

Wstęp wolny!

Transmisja on-line odbędzie się na kanale YouTube „Bramy Grodzkiej – Teatru NN”.

Dla jednych „niezłomni”, dla innych „bandyci” – historia antykomunistycznego podziemia to jeden z najbardziej zmitologizowanych tematów z powojennych dziejów Polski. Politycy z przeciwnych obozów chętnie sięgali po ten wątek, umacniając tę legendę w zależności od potrzeb – raz białą, innym razem czarną. Nadszedł wreszcie czas na chłodną ocenę, której podjęła się dwójka znakomitych historyków, prof. Rafał Wnuk i dr Sławomir Poleszak.

W 1945 roku z antykomunistyczną konspiracją związanych było ponad 100 tysięcy kobiet i mężczyzn, a w oddziałach biło się 15–17 tysięcy zbrojnych. Dlaczego po wkroczeniu sowie­tów do Polski nie złożyli broni? Jak wyglądało ich życie codzienne? Jak zakończyła się walka? Autorzy odpowiadają na te pytanie w oparciu o historie konkretnych ludzi. Prześwietlają pojedyncze biografie dowódców takich jak Zygmunt Szendzielarz „Łupaszka”, Józef Kuraś „Ogień”, Leopold Okulicki „Niedźwiadek” czy Marcelina Malessa „Marcysia”, ale też i zwy­kłych „leśnych”.

Najdzielniejsi z dzielnych czy błędni rycerze? Romantyczni ideowcy czy przesiąknięci prze­mocą, bojący się powrotu do normalności weterani? Książka historyków Wnuka i Poleszaka pokazuje, że jakkolwiek wyobrażamy sobie antykomunistyczne podziemie po wojnie, praw­da wygląda jeszcze inaczej. Autorzy nie stronią od bezpośrednich polemik, piszą o swoich bohaterach z pasją, ale klarownie i precyzyjnie. Demontują mit o „podziemnej wspólnocie”, pokazując rywalizujące lub zwalczające się nurty podziemia. Wyjaśniają też, dlaczego nie zgadzają się na używanie terminu „Żołnierze Wyklęci”

cyt. z okładki książki.

 

Prof. Rafał Wnuk (ur. 1967) – badacz antysowiec­kiego i antyniemieckiego oporu w Europie w XX w. zajmujący się też studiami nad polityką pamięci. Profesor związany z KUL. Autor m.in. Za pierwszego Sowieta. Polska konspiracja na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej (wrzesień 1939-czerwiec 1941); Leśni Bracia. Podziemie antykomunistyczne na Litwie. Łotwie i w Estonii. 1944-1956. Współautor wystawy Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

Dr Sławomir Poleszak (ur. 1969) – historyk, doktor, pracownik Instytutu Studiów Politycznych PAN oraz Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” w Lublinie. Badacz polskiego podziemia antyko­munistycznego oraz komunistycznego aparatu represji w Polsce. Autor i współredaktor m.in. Podziemie antykomunistyczne w łomżyńskiem i grajewskiem (1944–1957); Atlas polskiego podzie­mia niepodległościowego 1944–1956. Współzałożyciel i współprowadzący internetowego portalu historycznego www.historiabezkitu.pl.