Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Spotkanie wokół książki Piotra M. Majewskiego „Niech sobie nie myślą, że jesteśmy kolaborantami”

Spotkanie wokół książki Piotra M. Majewskiego „Niech sobie nie myślą, że jesteśmy kolaborantami”

7 marca 2023 roku w ramach cyklu „W Bramie o książce” odbyło się spotkanie wokół publikacji Piotra M. Majewskiego „Niech sobie nie myślą, że jesteśmy kolaborantami. Protektorat Czech i Moraw, 1939–1945”.

Z prof. Piotrem M. Majewskim (Uniwersytet Warszawski) rozmawiał prof. Rafał Wnuk (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II).

Najpierw są ludzie, którzy nie chcą być Quislingami. Wierzą, że prowadząc grę z Niemcami, ratują naród. Wypierają ich cyniczni kombinatorzy, a w końcu ton nadają prawdziwi renegaci. Gdzie przebiega granica narodowej zdrady? Ile można mieć swobody pod okiem Heydricha i Franka? Niech Czytelnik nie myśli sobie jednak, że ta książka to tylko historia kolaboracji. To także barwny opis życia pod okupacją, wciągająca rozprawa o niemieckiej polityce i przejmująca relacja o zagładzie czeskich Żydów.

pisze Maciej Łubieński.

Piotr M. Majewski – historyk dziejów najnowszych zajmujący się między innymi dziejami Czech i Czechosłowacji. Pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2009–2017 zastępca dyrektora Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Współautor koncepcji programowej tegoż muzeum. Autor m.in.: „Edvard Beneš i kwestia niemiecka w Czechach” (2001); „»Niemcy Sudeccy« 1848–1948. Historia pewnego nacjonalizmu (2007); „Kiedy wybuchnie wojna? 1938. Studium kryzysu” (2019).

Organizatorami spotkanie byli: Pracownia Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej im. Jerzego Kłoczowskiego Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” oraz portal HistoriaBEZKITU.pl

Regulamin wydarzenia

Media o wydarzeniuBezpośredni odnośnik do tego akapitu

Spotkanie wokół książki "Niech sobie nie myślą, że jesteśmy kolaborantami"

07.03.2023 Informator kulturalny

Cykl spotkań „W Bramie o książce”

Zdjęcia

Kategorie