Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Ośrodek chroni i udostępnia dla zwiedzających obiekty dziedzictwa kulturowego na wystawach w Bramie Grodzkiej, Lubelskiej Trasie Podziemnej, Piwnicy pod Fortuną, Teatrze Imaginarium oraz Domu Słów.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Ośrodek chroni i udostępnia dla zwiedzających obiekty dziedzictwa kulturowego na wystawach w Bramie Grodzkiej, Lubelskiej Trasie Podziemnej, Piwnicy pod Fortuną, Teatrze Imaginarium oraz Domu Słów.

Spotkanie wokół książki Mariusza Zajączkowskiego "Wierzchowiny 1945"

Spotkanie wokół książki Mariusza Zajączkowskiego "Wierzchowiny 1945"

18 września 2023 roku odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „W Bramie o książce”. Tematem była publikacja Mariusza Zajączkowskiego Wierzchowiny 1945 fakty i mity, współczesne dyskursy historyczne i spory interpretacyjne o sprawstwo zbrodni i Narodowe Siły Zbrojne. Z dr. Mariuszem Zajączkowskim (ISP PAN) rozmawiał dr Sławomir Poleszak (ISP PAN, Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”)

Książka jest nie tylko rekonstrukcją wydarzeń do których doszło 6 czerwca 1945 r., kiedy to ukraińscy mieszkańcy wsi Wierzchowiny zostali wymordowani przez partyzantów ze zgrupowania Narodowych Sił Zbrojnych dowodzonego przez kpt. Mieczysława Pazderskiego „Szarego”. Jest też głosem w dyskusji nad historiografią powojennego podziemia antykomunistycznego w Polsce. Ze szczególnym uwzględnieniem miejsca jakie w polskiej pamięci narodowej zajmuje nurt nacjonalistyczny podziemia czyli NSZ i NZW. Co więcej, książka „dotyka kwestii zasadniczych dla badacza dziejów najnowszych tj. warsztatu naukowego, etyki i etosu historyka.”

Organizatorami spotkania byli: Pracownia Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej im. Jerzego Kłoczowskiego Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” oraz portal HistoriaBEZKITU.pl.

Dr Mariusz Zajączkowski – historyk i politolog. Od 2009 r. związany z Instytutem Studiów Politycznych PAN, początkowo jako asystent, a następnie adiunkt w Zakładzie Dziejów Ziem Wschodnich. W latach 2000–2022 był pracownikiem Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej, a następnie Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie. Swoje zainteresowania badawcze koncertuje na stosunkach polsko-ukraińskich w latach drugiej wojny światowej i okresie Polski Ludowej, skupiając się przede wszystkim na dziejach ukraińskiego podziemia nacjonalistycznego (OUN-B i UPA) oraz jego obrazie w komunistycznej propagandzie. Autor m.in. „Ukraińskie podziemie na Lubelszczyźnie w okresie okupacji niemieckiej 1939–1944 (2015); „Pod znakiem króla Dawida. OUN-B i UPA na Lubelszczyźnie 1944–1950” (2016) oraz wspólnie z Grzegorzem Motyką i Tomaszem Stryjkiem „Międzynarodowe aspekty akcji >>Wisła<<” (2020).

Regulamin spotkania

 

Media o wydarzeniuBezpośredni odnośnik do tego akapitu

W Bramie Grodzkiej spotkanie wokół książki Mariusza Zajączkowskiego "Wierzchowiny 1945"

 

Cykl spotkań „W Bramie o książce”

Zdjęcia

Kategorie