Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Spotkanie wokół książki Marcina Zaremby "Wielkie rozczarowanie. Geneza rewolucji Solidarności"

Spotkanie wokół książki Marcina Zaremby "Wielkie rozczarowanie. Geneza rewolucji Solidarności"

17 listopada 2023 roku odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „W Bramie o książce”. Tematem spotkania była książka Marcina Zaremby Wielkie rozczarowanie. Geneza rewolucji Solidarności. Z prof. Marcinem Zarembą rozmawiał Wojciech Samoliński.

 

System komunistyczny nie musiał upaść.

Czy pojawienie się kryzysu po okresie długotrwałej poprawy warunków życia mogło doprowadzić do rewolucji roku 1980? Marcin Zaremba uzupełnia i dokonuje rewizji stanu wiedzy na temat genezy rewolucji Solidarności. Jego książka objaśnia przełomowe wydarzenia w najnowszej historii Polski. Jest także fascynującą podróżą odkrywającą mechanizmy funkcjonowania PRL-owskiego społeczeństwa. Jak na nastroje społeczne wpływała zachodnia muzyka czy prasa dostępna w czasach gierkowskiego otwarcia na świat? W jaki sposób wcześniejsze bunty i zrywy kształtowały pamięć zbiorową Polaków? W rozważaniach Marcina Zaremby mitologizowane czasy gierkowskie stają się tytułowym „wielkim rozczarowaniem”, kiedy „okazało się, że «bigos» się skończył, kolejki pod sklepami wydłużyły jak nigdy dotąd, a w głowach pozostała myśl, że może być lepiej”.

Za stroną internetową Wydawnictwa Znak Horyzont.

Dr hab., prof. UW Marcin Zaremba – w 1992 r. został absolwentem historii, a w 1999 r. socjologii na Uniwersytecie Warszawskim. Był uczniem prof. Marcina Kuli, Antoniny Kłoskowskiej, Ireneusza Krzemińskiego i Pawła Śpiewaka. Od 1991 r. pracował ISP PAN i UW. Głównym polem jego zainteresowań jest historia społeczna, kulturowa, emocji PRL. W 2001 r. obronił rozprawę doktorską Komunizm, legitymizacja, nacjonalizm. Nacjonalistyczna legitymizacja władzy politycznej w Polsce (wydana w tym samym roku w serii Trio). W 2013 r. na podstawie książki Wielka Trwoga. Polska 1944–1947 uzyskał stopień doktora habilitowanego. Opracowywał tomy źródeł, m.in. Dzień po dniu w raportach SB oraz Wydziału Organizacyjnego KC PZPR: aneks źródłowy (1998). Opublikował szereg artykułów w tygodniku „Polityka” i „Gazecie Wyborczej”. Laureat nagrody im. Jerzego Turowicza (2015). Jest sekretarzem jury Nagrody Historycznej „Polityki”.

Organizatorzy wydarzeniaBezpośredni odnośnik do tego akapitu

Pracownia Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej im. Jerzego Kłoczowskiego Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” oraz portal HistoriaBEZKITU.pl.

Cykl spotkań „W Bramie o książce”

Zdjęcia

Kategorie