Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Spotkanie wokół książki Grzegorza Hryciuka "Przesiedleńcy. Wielka epopeja Polaków 1944–1946"

Spotkanie wokół książki Grzegorza Hryciuka "Przesiedleńcy. Wielka epopeja Polaków 1944–1946"

Pracownia Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej im. Jerzego Kłoczowskiego Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”

oraz portal HistoriaBEZKITU.pl

serdecznie zapraszają na spotkanie o książce

Grzegorza Hryciuka Przesiedleńcy. Wielka epopeja Polaków 1944–1946.

Z prof. Grzegorzem Hryciukiem (Uniwersytet Wrocławski) rozmawiać będzie dr Agata Fijuth-Dudek (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Historia BEZ KITU).

Spotkanie odbędzie się 1 marca 2024 r.

o godzinie 18:00

w Sali Czarnej Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”.

Wstęp wolny.

Transmisja on-line odbędzie się na kanale YouTube „Bramy Grodzkiej – Teatru NN”.

Link do transmisji: https://www.youtube.com/watch?v=3J4bYcoHLQM

Przymusowe wysiedlenia Polaków ze Wschodu na Ziemie Odzyskane u schyłku II wojny światowej nie doczekały się jak dotąd popularnej, rzetelnej monografii. W ostatnich latach tego trudnego zadania podjął się Grzegorz Hryciuk, znakomity historyk związany z Uniwersytetem Wrocławskim, specjalizujący się w historii Europy Wschodniej. Na ponad sześciuset stronach analizuje i przywraca debacie publicznej obrosły uproszczeniami i mitami wątek, tak istotny dla zrozumienia dziejów Europy Środkowo-Wschodniej.

Przesiedleńcy to wyjątkowo poruszająca epopeja o blisko 800 tysiącach naszych przodków siłą wysiedlonych z południowo-wschodnich ziem Rzeczypospolitej na zachód Polski, na ziemie poniemieckie. To opowieść o exodusie, bezpowrotnie utraconym świecie, wojennej pożodze i brutalnym rozstaniu z ukochaną małą ojczyzną – zbudowana z faktów historycznych i osobistych wspomnień wysiedlonych. To również historia mozolnego wznoszenia na niemieckich ruinach fundamentów polskiego uniwersum.

Cytat z okładki książki.

Dr hab. prof. UW Grzegorz Hryciuk – historyk, którego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół zagadnień narodowościowych Europy Środkowo-Wschodniej w XIX i XX w., stosunków polsko-ukraińskich, historii Ukrainy, Związku Radzieckiego, dziejów diaspory polskiej na Wschodzie, czy też migracji przymusowych na obszarze Europy Środkowo-Wschodniej. Od 1988 r. związany z Instytutem Historii Uniwersytetu Wrocławskiego. W 1997 r. uzyskał stopień naukowy doktora na podstawie pracy Polacy we Lwowie pod okupacją radziecką i niemiecką w latach 1939–1944. Życie codzienne. Opublikowana w trzy lata później książka, otrzymała Nagrodę Klio. W 2005 r. uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego na podstawie rozprawy Przemiany narodowościowe i ludnościowe w Galicji Wschodniej i na Wołyniu w latach 1931–1948. W rok później książka uzyskała nagrodę „Przeglądu Wschodniego”. Jest też współautorem monografii Masowe deportacje ludności w Związku Radzieckim (2003). W latach 2008–2012 sprawował funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Historycznego UWr do spraw dydaktycznych. W latach 2012–2016 był prorektorem ds. studenckich.

Spotkanie odbywa się w ramach cyklu „W Bramie o książce”.