Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Spotkanie on-line wokół książki Jana Pomorskiego "Homo Metahistoricus" (2.12.2019)

  

Spotkanie wokół książki Sebastiana Pawliny, Wojna w kanałach (wyd. Znak Horyzont, 2019).

Termin: 2 grudnia 2019 r., godz. 18:00

Miejsce: Sala Czarna, Ośrodek „Brama Grodzka-Teatr NN”, ul Grodzka 21, Lublin.

W spotkaniu wzięli udział:  Sebastian Pawlina, Janusz Marszalec, Mariusz Zajączkowski (moderator).

Sebastian Pawlina – historyk, publicysta, znawca dziejów Warszawy, specjalista od historii warszawskiej konspiracji, pracownik Muzeum Historii Polski. Laureat Nagrody Historycznej POLITYKI za książkę Praca w dywersji. Codzienność żołnierzy Kedywu Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej, a także autor Wojny w kanałach i współautor Wielkiej Księgi Armii Krajowej. Stały współpracownik magazynu „Ale Historia” (dodatek „Gazety Wyborczej”) oraz miesięcznika „Stolica”, publikuje również na łamach "Polityki".

Spotkanie zostało zorganizowane przez portal Ohistorie.eu wraz z Ośrodkiem „Brama Grodzka – Teatr NN” w ramach cyklu „Spotkania w Bramie”. Są to otwarte seminaria humanistyczne pod patronatem Towarzystwa Historiograficznego, poświęconych historii Lubelszczyzny i tematyce badań nad Europą Środkowo-Wschodnią prezentujące interesujące podejścia badawcze.

                                             

Pierwszy panel odbył się w listopadzie 2018 roku wokół publicystyki „Spotkań. Niezależnego pisma młodych katolików” – lubelskiego czasopisma drugiego obiegu, integrującego osoby z różnych ośrodków polskiej inteligencji, które ukazywało się w latach 1977–1988. Kolejne panele poświęcone były m.in. Polakom i Ukraińcom na Lubelszczyźnie w latach okupacji niemieckiej.