Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Spotkanie on-line wokół książki Jana Pomorskiego "Homo Metahistoricus" (13.5.2019)

Spotkanie wokół książki Joanny Ostrowskiej  Przemilczane. Seksualna praca przymusowa w czasie II wojny światowej

Termin: 13 maja 2019 r., godz. 18:00
Miejsce: Sala Czarna, Brama Grodzka, ul. Grodzka 21.

W dyskusji udział wzięli: dr Joanna Hytrek-Hryciuk, dr hab. Jolanta Kolbuszewska, prof. UŁ, dr Joanna Ostrowska.

Książka Joanny Ostrowskiej jest pierwszą w Polsce publikacją podejmującą zagadnienie przymusowych pracownic seksualnych w czasie II wojny światowej. Dotychczas fakt istnienia domów publicznych nie tylko dla SS-manów czy oficerów Wehrmachtu, ale także dla robotników przymusowych i więźniów obozów był tabuizowany. W istocie była to kolejna odsłona przemocy niemieckich nazistowskich władz okupacyjnych wobec kobiet na podbitych obszarach. Wnikliwe studium historyczne pokazuje zorganizowaną, zbiurokratyzowaną machinę wykorzystania seksualnego kobiet jako formy kontroli seksualności i przymusowej pracy. Autorka podjęła również próbą oddania głosu kobietom, które po wojnie postrzegano jako kolaborantki, a nie ofiary przemocy.

Publikacja wpisuje się w nurt najnowszej historiografii wprowadzający do naukowej dyskusji osoby i problemy dotąd przemilczane, pozostające na marginesie heroicznej wizji II wojny światowej.

                                             
 

 

Spotkanie jest częścią cyklu „Spotkania w Bramie” organizowanego przez portal Ohistorie.eu wraz z Ośrodkiem „Brama Grodzka – Teatr NN". Jest to cykl otwartych seminariów humanistycznych pod patronatem Towarzystwa Historiograficznego, poświęconych historii Lubelszczyzny i tematyce badań nad Europą Środkowo-Wschodnią.