Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Spotkanie on-line wokół książki Jana Pomorskiego "Homo Metahistoricus" (11.2.2019)

 
Ludobójstwo. Historia i socjologia ludzkiej destrukcyjności. Spotkanie wokół książki Lecha M. Nijakowskiego


Termin: 11 lutego 2019 r., godz. 17:00

Miejsce: Sala Czarna, Brama Grodzka, ul. Grodzka 21.
 


Wiek XX jest określany wiekiem ludobójstwa. Masowe zbrodnie nie są jednak zamkniętym rozdziałem historii. Obecne są w zbiorowej pamięci, rzutują na politykę historyczną państw. Wyjaśnienie i zrozumienie ludobójstwa stanowi przedmiot naukowych dociekań. Lech M. Nijakowski w książce Ludobójstwo. Historia i socjologia ludzkiej destrukcyjności (2018) przedstawił dyskusje wokół pojęcia genocydu, przeanalizował przykłady zbiorowej przemocy i wnikliwie przyjrzał się procesom społecznym, które sprawiają, że ludzie angażują się w akty masowej eksterminacji. 

 

Książka Lecha Nijakowskiego była punktem wyjścia do dyskusji z udziałem Autora i badaczy analizujących problem ludobójstwa w aspekcie prawnym i historycznym.

O książce dyskutowali:

prof. UW Lech M. Nijakowski, prof. UJ Ireneusz C. Kamiński (Helsińska Fundacja Praw Człowieka), dr Krzysztof Persak (Muzeum Historii Żydów Polskich Polin/ISP PAN).

Spotkanie poprowadzi: prof. UMCS Agnieszka Kolasa-Nowak.

Lech M. Nijakowski, socjolog, doktor habilitowany, publicysta, kierownik Zakładu Socjologii Ogólnej Uniwersytetu Warszawskiego. Jest członkiem redakcji „Przeglądu Humanistycznego” i „Studiów Socjologiczno-Politycznych”. 

Spotkanie było częścią cyklu „Spotkania w Bramie” organizowanego przez portal Ohistorie.eu wraz z Ośrodkiem „Brama Grodzka – Teatr NN". Był to cykl otwartych seminariów humanistycznych pod patronatem Towarzystwa Historiograficznego, poświęconych historii Lubelszczyzny i tematyce badań nad Europą Środkowo-Wschodnią. 

                                             

Media o wydarzeniuBezpośredni odnośnik do tego akapitu

„Spotkania w Bramie” - zaproszenie na seminarium

Spotkania w Bramie: Ludobójstwo. Historia i socjologia ludzkiej destrukcyjności

Ludobójstwo w perspektywie historyczno-socjologicznej