Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Spotkanie literackie z Piotrem Pazińskim

 
Termin: 13.09.2018 (czwartek) godz. 19.00
Miejsce: Sala Czarna, Brama Grodzka, ul. Grodzka 21
Spotkanie poprowadzi prof. dr hab. Sławomir Jacek Żurek (KUL)
Wstęp wolny.
 
Spotkanie z Piotrem Pazińskim, pisarzem, eseistą, tłumaczem, laureatem Paszpartu Polityki i Europejskiej Nagrody Literackiej.
Piotr Paziński – pisarz, eseista, redaktor naczelny miesięcznika „Midrasz”; autor książek: Labirynt i drzewo. Studia nad Ulissesem Jamesa Joyce’a (2005); Dublin z Ulissesem. Wraz ze słownikiem bohaterów Ulissesa (2008); Pensjonat (2009) (nagrody: Paszport Polityki, Europejska Nagroda Literacka, nominacja do Nagrody Literackiej Nike); Ptasie ulice (2013); Rzeczywistość poprzecierana (2015) (nominacja do Nagrody Literackiej Gdynia w kategorii esej); autor tłumaczeń z języka hebrajskiego: Szmuel Josef Agnon Przypowieść o skrybie i inne opowiadania (2017); Amos Oz, Fania Oz-Salzberger Żydzi i słowa (2014) i z języka angielskiego: Lawrence Kushner Księga liter (2010).
 
Organizatorzy:
Międzynarodowy Ośrodek Badań nad Historią i Dziedzictwem Kulturowym Żydów Europy Środkowej i Wschodniej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Uniwersytet Europejski Viadrina oraz Ośrodek ”Brama Grodzka – Teatr NN”.
 
Projekt współfinansowany przez Polsko-Niemiecką Fundację na rzecz Nauki.