Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Spotkanie autorskie z Włodzimierzem Odojewskim - pisarzem

Spotkanie autorskie z Włodzimierzem Odojewskim.


Włodzimierz Odojewski (ur. 1930)
Pisarz.  Debiutował powieścią "Wyspa ocalenia".Publikował utwory w tygodniku "Ziemia i Morze" w latach 1956-1957. Od 1959 roku w Warszawie, był m.in. kierownikiem Studia Współczesnego Teatru Polskiego Radia. Stracił pracę w radiu w marca 1968, w 1971 roku wyjechał na stałe z Polski. Osiadł w Niemczech Zachodnich, gdzie został szefem działu kulturalno-literackiego Radia Wolna Europa.

Otrzymał wiele wyróżnień literackich, m.in. nagrodę młodych im. Tadeusza Borowskiego, nagrodę Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie i londyńskich "Wiadomości", Nagrodę Jurzykowskiego, nagrodę Szwedzkiego Komitetu Katyńskiego.