Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Spotkanie autorskie z Henrykiem Voglerem

promocja jego książki "Wyznanie mojżeszowe"


Henryk Vogler (1911–2005)
Pisarz i krytyk literacki. Ukończył Wydział Prawa i Administracji na UJ. We wrześniu 1939 roku przedostał się do Lwowa i do 1941 roku studiował filologię polska na tamtejszym uniwersytecie. Aresztowany ze względu na pochodzenie żydowskie spędził blisko trzy lata w hitlerowskich obozach koncentracyjnych. Po uwolnieniu w 1945 roku wrócił do Krakowa. Był redaktorem "Życia Literackiego", naczelnym redaktorem "Wydawnictwa Literackiego", kierownikiem literackim Starego Teatru i Teatru im. J. Słowackiego. Obok licznych publikacji książkowych znany jest czytelnikom przede wszystkim z trzech tomów wspomnień "Autoportret z pamięci". "Wyznanie mojżeszowe" stanowi niejako uzupełnienie I tomu tamtej książki. Raz jeszcze wraca autor do swego ukochanego miasta lat młodzieńczych, tym razem ukazując je od strony żydowskiej.