Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Spotkania z lubelskimi dziennikarzami dotyczące Historii Mówionej (01-07.1999)

Spotkanie dotycząceprogramu „Historia Mówiona".
Zaproszenie do udziału w projekcie lubelskich dziennikarzy (Radio Lublin, Radio Centrum, miesięcznik Na Przykład, Kurier Lubelski).
Efektem tej współpracy było nagranie kolejnych relacji i publikacja materiałów w prasie (m.in. Barbara Odnous, Było ich czterdzieści tysięcy..., "Gazeta Wyborcza", 28.04.1999 r.).