Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Lubelski Lipiec ’80 i jego konsekwencje w historiografii, pamięci i imaginarium społecznym. Spotkanie on-line

Lubelski Lipiec ’80 i jego konsekwencje w historiografii, pamięci i imaginarium społecznym. Spotkanie on-line

Spotkanie z cyklu „Spotkania w Bramie” organizowanego przez portal Ohistorie.eu wraz z Ośrodkiem „Brama Grodzka – Teatr NN".

Termin spotkania: 12 października 2020 roku, godz. 19:00

Transmisja będzie dostępna na profilach społecznościowych Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”, portalu ohistorie.eu oraz na wyborcza.pl.

W dniach 18-25 lipca 1980 r. w Lublinie i na Lubelszczyźnie doszło do strajków. Był to początek fali protestów, które przeszły w tym czasie przez całą Polskę i zakończyły się w sierpniu 1980 r. w Gdańsku powstaniem Solidarności. Symbolem tamtych wydarzeń stał się w Lublinie strajk lubelskich kolejarzy.

Tak o nim napisał prof. Jerzy Bartmiński:

Strajk węzła kolejowego PKP w Lublinie sprawił, że fala strajków rozsypanych przyjęła charakter niemal strajku generalnego. Stworzono nową jakość, zmuszono władze komunistyczne do rozmów, strajki stały się zjawiskiem jawnie uznanym i dyskutowanym; wysunięto także postulaty nie tylko ekonomiczne, ale i społeczne o pewnym znaczeniu politycznym, m. in. wolnych wyborów do Rady Zakładowej.

O wydarzeniach jakie miały miejsce w lipcu i sierpniu 1980 roku, ich znaczeniu i konsekwencjach dla historii regionu i kraju, o pamięci o tych wydarzeniach i sposobach upamiętniania, a także o tym dlaczego Lubelski Lipiec ’80 jest tak słabo udokumentowany za pomocą fotografii porozmawiają uczestnicy kolejnego spotkania z cyklu otwartych seminariów humanistycznych „Spotkania w Bramie”.

Przyczynkiem do rozmowy będzie publikacja Małgorzaty Bieleckiej-Hołdy „Lubelski Lipiec 1980. Przewodnik” wydana przez Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” z okazji 40. rocznicy wydarzeń lipca 1980 roku.

W rozmowie udział wezmą: Małgorzata Bielecka-Hołda, Małgorzata Choma-Jusińska, Paweł Krysiak. Prowadzenie: Joanna Zętar

Małgorzata Bielecka-Hołda - matematyczka, w latach 1974-92 pracowniczka Instytutu Matematyki UMCS i Wydawnictwa UMCS. Od 1982 roku członkini Solidarności. Po 1989 roku dziennikarka, a następnie sekretarz redakcji i redaktor naczelna Gazety Wyborczej w Lublinie. Autorka publikacji wydanych przez Ośrodek Brama Grodzka - Teatr NN4 czerwca 1989 w Lublinie. Przewodnik (2019), Lubelski Lipiec 1980. Przewodnik (2020).

Małgorzata Choma-Jusińska - absolwentka historii i psychologii UMCS, pracowniczka Instytutu Pamięci Narodowej - Biura Badań Historycznych. w latach 2012-2016 sekretarz redakcji czasopisma Pamięć i sprawiedliwość. Zastępca redaktora naczelnego portalu ohistorie.eu. Zainteresowania badawcze: działalność opozycji w okresie PRL, niezależne inicjatywy kulturalne (podziemne wydawnictwa, teatr); polskie wydawnictwa emigracyjne.

Paweł Krysiak - absolwent socjologii KUL, od 1993 roku związany z Gazetą Wyborczą początkowo w oddziale „Gazety" w Gorzowie Wielkopolskim, jako dziennikarz miejski specjalizujący się w polityce lokalnej, następnie w Zielonej Górze i  Częstochowie. Od 2015 roku jest redaktorem naczelnym Gazety Wyborczej w Lublinie. Jako uczeń Technikum Górniczego w Bełchatowie był związany z podziemną Solidarnością. Autor tekstu Bądźmy znów ludźmi, opublikowanego w 40 rocznicę podpisania porozumień sierpniowych w Magazynie Gazety Wyborczej.

 

-----------------------------------------------

Portal Ohistorie.eu wraz z Ośrodkiem „Brama Grodzka – Teatr NN” organizują „Spotkania w Bramie” – cykl otwartych seminariów humanistycznych pod patronatem Towarzystwa Historiograficznego, poświęconych historii Lubelszczyzny i tematyce badań nad Europą Środkowo-Wschodnią. 

 

                                             

 

Pierwszy panel odbył się w listopadzie 2018 roku wokół publicystyki „Spotkań. Niezależnego pisma młodych katolików” – lubelskiego czasopisma drugiego obiegu, integrującego osoby z różnych ośrodków polskiej inteligencji, które ukazywało się w latach 1977–1988.

-----------------------------------------------