Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Spod miasta / From under the city

Wystawa Arona Rossmana-Kissa - Spod miasta / From under the city
Wystawa Arona Rossmana-Kissa - Spod miasta / From under the city (Autor: Pietrusza, Marcin)

27 lipca w Domu Słów odbył się wernisaż archiwum "Spod miasta".

Wernisaż: 27 lipca 2016, godz. 18:00
Dom Słów, Lublin, ul. Żmigród 1/Królewska 17
Wystawa dostępna od poniedziałku do piątku w godz. 10.00–17.00
Wstęp wolny

Spod miasta to żywe, mobilne archiwum ludzkich historii, które próbuje odpowiedzieć na pytanie: Jaki wpływ na Lublin ma tematyka granic?
W tysiącach kopert pojawią się opowieści mieszkańców, które tymczasowo stworzą zwarte archiwum w jednym miejscu. Następnie osoby, które podczas wernisażu pojawią się w Domu Słów, będą mogły zabrać konkretne opowieści do swoich domów i stać się żywymi strażnikami tych opowieści. Będą też musiały zostawić swój adres i pozwolić innym na możliwość odwiedzania swojego domu w celu zapoznania się z tą częścią archiwum.

To archiwum jest polimorficzne. Może być czytane jak mapa, w której przecinają się różne ścieżki i wspomnienia. Gdzie zaczyna się miasto, gdzie się kończy, jak może być wewnątrz podzielone?
Może też być czytane jak książka: która ukazuje Lublin jako miejsce, gdzie ludzie z różnych kultur, środowisk i o różnych poglądach spotykają się. Co tworzy mieszkańców Lublina? Co czyni to miasto innym i wyjątkowym? To wszystko może być postrzegane jak album dokumentujący przedmieścia i granice miasta, próbując zrozumieć jego istotę. Archiwum to dają okazję odwiedzającym, aby mogli odnaleźć swoją własną ścieżkę pośród zgromadzonych danych. By badać i odkrywać ich własny Lublin.

Ponieważ elementy archiwum należą do wszystkich Lublinian, zostaną rozdzielone pomiędzy nimi. To więcej niż tylko zwykła wystawa, projekt Spod miasta zaprasza każdego z odwiedzających, by stał się powiernikiem pamięci miasta.

Pomysłodawcą i twórcą projektu jest Aron Rossman-Kiss, uczestnik LSS – https://lssresidencies.wordpress.com/ realizowanego przez Europejską Fundację Kultury Miejskiej i Warsztaty Kultury w Lublinie
Serdeczne podziękowania dla Pań: Renaty Filipiak, Anny Rafalskiej i Urszuli Rybak z Miejskiej Biblioteki Publicznej za pomoc przy realizacji projektu.

Zrealizowano w ramach projektu Europe Grand Central – Granice – Rezydencje Miejskie finansowanego z programu Kreatywna Europa Unii Europejskiej.
Zrealizowano przy wsparciu finansowym Miasta Lublin.

From under the city

From under the city is an archive that was assembled to try to answer the question : how does the theme of borders connect with Lublin ? Like every archive, it is polymorphous. It can be explored as a map in which different paths, borders and memories intersect. Where does the city start, where does it end, how can it be divided within ? It can be read as a book : these archives evoke Lublin as a place were people from different backgrounds, homelands and perceptions meet. What makes a
Lubliner ? What makes this city different and unique ? It can be considered as an album that documents the suburbs and borders of the city, trying to understand its very essence. These Archives give the opportunity to the visitors to find their own paths among the collected data. To explore their own Lublin.

Since these archives belong to all Lubliners, it will be distributed amongst them. More than an invitation to visit an exhibition, From under the city thus invites every visitor to become a keeper of the memory of the city.

Co-funded by the Creative Europe Programme of the European Union in the frame of the Europe Grand Central – Borders – Urban Residencies project.
Co-funded by the City of Lublin.

Media o wydarzeniuBezpośredni odnośnik do tego akapitu

Wernisaż wystawy: "Spod miasta"
http://lublin.eu/kultura/wydarzenia/wernisaz-wystawy-spod-miasta,40630,w.html

Spod miasta
http://www.warsztatykultury.pl/wydarzenia/orkiestra-muzyki-noise-2-2/

Wernisaż wystawy "Spod Miasta" w Domu Słów   
http://www.dziennikwschodni.pl/co-gdzie-kiedy/wystawy/wernisaz-wystawy-spod-miasta-w-domu-slow,n,1000184054.html

Wyjątkowa wystawa ,,Spod Miasta”. Jej autor do mieszkańców Lublina adresuje listy
http://centrum.fm/wyjatkowa-wystawa-spod-miasta-jej-autor-do-mieszkancow-lublina-adresuje-listy/

Zdjęcia

Kategorie

Słowa kluczowe