Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Spektakl Teatru NN "Inwokacja"

IV Międzynarodowe Triennale Sztuki Majdanek" 94
Kolejna edycja międzynarodowego konkursu, na który nadsyłane są prace z całego świata. Ambicją organizatorów Triennale jest stworzenie swoistego festiwalu - cyklu wystaw i spektakli teatralnych, których mottem i myśla przewodnią jest pamięć, ostrzeżenie przez przemocą, tolerancja. Sztuka ma być w tym przypadku najwyższym wyrazem wolności, która nie zniewala drugiego człowieka.