Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Spektakl pt. "Demiurgos plus" według Brunona Schulza

w wykonaniu Teatru Studenckiego ALTER z Drohobycza
Premiera spektaklu odbyła się w lipcu 2004 r. w Drohobyczu w ramach I Festiwalu Brunona Schulza. Następnie był pokazywany w Drohobyczu 18 II 2005 r. z okazji honorowego doktoratu dla śp. Prof. Władysława Panasa oraz 13 kwietnia 2005 r. z dedykacją Igorowi Meniokowi - pomysłodawcy i "ojcu" duchowemu Teatru "Alter", który przez niego został powołany i zaczął funkcjonować przy Centrum Polonistycznym Uniwersytetu w Drohobyczu, którego był pierwszym kierownikiem. Scenariusz ukraiński - na podstawie tłumaczeń Andrzeja Szkrabiuka i Wiery Meniok Reżyseria: Roman Walko Wystęują: Włodzimierz Chudyk, Olga Pagutiak, Wanda Angielska, Irina Łysejko, Anna Konowałowa i in.

Kategorie