Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Spektakl "Frau Mit Automat"

Spektakl "Frau Mit Automat"

Zapraszamy na lubelską premierę sztuki "Frau Mit Automat" w wykonaniu Teatru „Kryły Chałopa”. Po spektaklu odbędzie się dyskusja "Wschodnioeuropejski teatr w czasach zagrożenia".

 

SPEKTAKL "Frau mit Automat"

Spektakl dedykowany kobietom w wykonaniu białoruskiego Teatru Kryły Chałopa z Brześcia (premiera w Lublinie).  Wydarzenie Towarzyszące Kongresowi Współpracy Transgranicznej Lublin 2021. Wydarzenie jest częścią akcji "Lublin solidarny z Białorusią!" #LublinSolidarnyZBiałorusią

Kiedy: 5 października 2021 r. (wtorek), godz. 18.00

Gdzie: Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” w Lublinie, ul. Grodzka 21 (Sala Czarna)

Wstęp wolny. Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność przyjścia.

Wydarzenie w formule hybrydowej. Transmisja live spektaklu będzie dostępna na kanale YouTube Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” w Lublinie: https://www.youtube.com/watch?v=Eg5_qLBoBv0.

Spektakl w języku rosyjskim – podczas spektaklu będą wyświetlane napisy w języku polskim i angielskim.

Tłumaczenie na język polski: Anna Jawdosiuk-Małek

Tłumaczenie na język angielski: Monika Majewska

Współorganizatorzy: Ośrodek “Brama Grodzka – Teatr NN” w Lublinie, Teatr Kryły Chałopa, Czasopismo Kultura Enter
Partnerzy: Teatr Národní divadlo, Europejskie Centrum Sztuki Hellerau

Frau Mit Automat to głęboko autobiograficzny dramat, podzielony na kilka części i przedstawiający różne tożsamości kobiety: Żony, Matki, Kochanki, Ofiary, Furii.

Tekst bazuje na doświadczeniach pokolenia autorów, dorastającego w latach 90. XX w. po rozpadzie ZSRR, a także na refleksji „co to znaczy być kobietą”. Nawiązuje do innych źródeł literackich i ideologicznych (tragedii O. Wilde’a Salome, monografii białoruskiej socjolożki i badaczki Anny Szadriny, książki S. Smirnowa Twierdza Brzeska, poezji białoruskiej artystki Mariny Napruszkiny, artykułu Joana Ringelheima Women and the Holocaust: A Reconsideration of Research (Kobiety i Holokaust: rewizja badań).

Solidarność między kobietami, potrzeba ochrony i troski o innych tworzą nowy kontekst dla kobiecych historii, losów i instynktu przetrwania w obecnym białoruskim reżimie opresyjnym. W epilogu zeznania kobiet z lat 40. XX w. konfrontowane są z niemal identycznymi zeznaniami współczesnych kobiet z Aresztu Śledczego Okrestina i innych białoruskich więzień. Spektakl ma silny polityczny i krytyczny wydźwięk – nie tylko w kontekście białoruskiej twardej walki o demokrację, ale także w kontekście globalnego ruchu #MeToo. Tekst daje wgląd w intymność autorki, w sferę prywatną (wspomnienia mężczyzn, którzy w różnych formach zdominowali ją w życiu osobistym; okropna pamięć o przemocy wobec niej w okresie dorastania, kontrowersyjne doświadczenie macierzyństwa pod presją społeczną), łączy doświadczenia kobiet w przeszłości i teraz. Spektakl jest artystycznym wkładem w dyskurs o równości płci i stawia pytania, które niekoniecznie ograniczają się do kontekstu białoruskiego.
Każda scena reprezentuje różne rodzaje poetyki i gatunków teatralnych: opera, stand up, teatr lalek, teatr dokumentalny. Występowi towarzyszy muzyka na żywo skomponowana i wykonana przez jedną z najlepszych białoruskich kompozytorek – Wolhę Podhajską.

Reżyserka – Aksana Haiko
Tekst – Aksana Haiko, Locha Czykanas
Aktorki – Aksana Haiko, Swiatłana Haidalionak
Kompozytorka i muzyczka – Wolha Podhajskaja
Scenografia – Swieta Husakowa
Video – Swieta Husakowa, Karina Baratowa
Dźwięk, światło - Witalij Eppow
Autorka grafiki – Lesia Pczełka

Teatr Kryły Chałopa (w latach 2001-2011 – Brzeski Wolny Teatr) powstał w 2001 roku. Misją teatru jest krytyczne spojrzenie w formie performatywnej na problemy społeczne.W latach 2001-2021 teatr zrealizował kilkanaście performatywnych akcji ulicznych, 15 spektakli (w tym 5 spektakli ulicznych). Spektakle były prezentowane na ponad 50 międzynarodowych festiwalach w Polsce, Rosji, Ukrainie, Białorusi, Danii i Francji.
Aktorzy teatru przeprowadzili szereg warsztatów w Białorusi, USA, Polsce, Francji, Ukrainie, Rosji i Litwie. Od 2016 r. Teatr Kryły Chałopa prowadzi Szkołę Sztuki Kolektywnej, do której co roku rekrutuje w Brześciu amatorów do studia teatralnego.
Teatr zajmuje się nie tylko tworzeniem spektakli, lecz także organizuje wystawy, pokazy filmowe, spotkania i inne inicjatywy kulturalne, prowadzi bibliotekę teatralną, zajmuje się wymianą doświadczeń z teoretykami i praktykami teatru z Białorusi i zagranicy.
W 2014 r. Teatr otworzył w Brześciu Przestrzeń KX, która działa jako teatr, galeria oraz miejsce przeznaczone dla organizacji wydarzeń kulturalnych.
W 2017 r. zainicjował oraz wyprodukował audio spektakl w aplikacji mobilnej Brest Stories Guide o zniszczeniu społeczności żydowskiej w Brześciu.
W 2018 r. Teatr otrzymał Nagrodę ONZ – Złotego Gołębia – za znaczący wkład w obronę praw i godności człowieka.

DYSKUSJA "Wschodnioeuropejski teatr w czasach zagrożenia. Jubileusz Teatru Kryły Chałopa z Brześcia w Lublinie"

Prowadzenie: Anna Łazar – członkini redakcji „Nowej Europy Wschodniej” (Polska)

Uczestnicy spotkania:

Aksana Haiko – aktorka Teatru Kryły Chałopa (Brześć, Białoruś)
Swiatłana Haidalionak – aktorka Teatru Kryły Chałopa z Brześcia (Brześć, Białoruś)
Andriej Moskwin – kierownik Pracowni Badań nad Teatrem i Dramatem Europy Środkowo-Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego (Polska)

Kategorie