Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Spacer trasą „Poematu o mieście Lublinie” Józefa Czechowicza. Idea

Spacer trasą Poematu o mieście Lublinie Józefa Czechowicza.

W 2003 roku, w nocy z 13 na 14 lipca, w ramach obchodów setnej rocznicy urodzin Józefa Czechowicza, Ośrodek Brama Grodzka - Teatr NN rozpoczął tradycję przejścia śladami miejsc uwiecznionych w Poemacie o mieście Lublinie. Pomysłodawcami spaceru byli prof. Władysław Panas i Tomasz Pietrasiewicz.

Tradycją stało się, że co roku zapraszamy mieszkańców Lublina na spacer w pierwszą lipcową noc przy pełni księżyca, bo właśnie wtedy przemierza miasto czechowiczowski Wędrowiec. Wkracza on do miasta od strony Górek Czechowskich, kieruje się ku nieistniejącemu dziś przedmieściu Wieniawa, odwiedza cmentarz przy ul. Lipowej, dalej Krakowskim Przedmieściem podąża na Stare Miasto, a stamtąd na Zamek, do Kaplicy Trójcy Świętej. Potem schodzi w dół na, nieistniejącą dziś, ulicę Szeroką w dawnej dzielnicy żydowskiej i dalej przez Kalinowszczyznę i Czwartek opuszcza rodzinne miasto. 

Trasą prowadzi Czechowicz i... księżyc w pełni. Jest to droga w miejsca dobrze znane, ale i te które zniknęły z planu Lublina.

Co roku Spacerowi towarzyszy wydanie okolicznościowych druków przygotowanych przez Izbę Drukarstwa: exlibrisów, map, tomików Poematu o mieście Lublinie, komiksu.

Trzykrotnie, specjalnie na Spacer wydany był przewodnik, zawierający tekst Poematu o mieście Lublinie, fragmenty Ilustrowanego przewodnika po Lublinie z 1931 roku oraz reprodukcje pocztówek ze zbiorów Zbigniewa Lemiecha.

W 2012 roku, dla zainteresowanych nowymi technologiami powstał przewodnik po Lublinie śladami Poematu wykorzystujący technologię poszerzonej rzeczywistości i aplikację Layar.

Poemat o mieście LublinieBezpośredni odnośnik do tego akapitu

Poemat o mieście Lublinie Józefa Czechowicza powstał w 1934 roku. Akcja Poematu dzieje się w lipcu, przy pełni księżyca, kiedy to w nocną wędrówkę po mieście zabiera nas tajemniczy Przewodnik-Wędrowiec. 

Poemat o mieście Lublinie w działaniach Ośrodka Brama Grodzka - Teatr NNBezpośredni odnośnik do tego akapitu

Spacer trasą Poematu o mieście Lublinie jest jednym z działań realzowanych przez Ośrodek Brama Grodzka - Teatr NN związanych z osobą Józefa Czechowicza oraz z poezją i literaturą. Do działań tych należą m.in. organizowane od 1999 roku Urodziny Józefa Czechowicza.

Spacer trasą „Poematu o mieście Lublinie” Józefa Czechowicza

Zdjęcia

Wideo

Historie mówione

Inne materiały

Kategorie

Słowa kluczowe