Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Spacer trasą „Poematu o mieście Lublinie” Józefa Czechowicza (5.07.2020)

Spacer trasą „Poematu o mieście Lublinie” Józefa Czechowicza (5.07.2020)
Spacer trasą "Poematu o mieście Lublinie", fot. Magdalena Krasuska

W czasie pierwszej lipcowej pełni księżyca ulice Lublina przemierzał czechowiczowski Wędrowiec. W tym roku już po raz osiemnasty mieszkańcy miasta podążyli jego śladami, kierując się słowami „Poematu o mieście Lublinie”.

Dla wszystkich osób, które w tę niedzielę podążą śladami Wędrowca zostały przygotowane ręcznie wykonane tomiki „Poematu o mieście Lublinie” oraz okolicznościowe exlibrisy.

Akcydens na okoliczność Spaceru z Czechowiczem 2020
Akcydens na okoliczność Spaceru z Czechowiczem 2020 (Autor: Sawa, Robert)

Do dyspozycji uczestników przygotowaliśmy też mapki z trasą spaceru i tekstem Poematu.

W związku z epidemią koronawirusa, liczba uczestników Spaceru została ograniczona do 30 osób.

Regulamin udziału w Spacerze

Spacer trasą „Poematu o mieście Lublinie” Józefa Czechowicza 2020
Spacer trasą „Poematu o mieście Lublinie” Józefa Czechowicza 2020 (Autor: Krasuska, Magdalena)

 

***

W 2003 roku w nocy z 13 na 14 lipca, w ramach obchodów setnej rocznicy urodzin Józefa Czechowicza, Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" rozpoczął tradycję odwiedzania miejsc uwiecznionych w „Poemacie o mieście Lublinie”. Pomysłodawcami spaceru byli prof. Władysław Panas i Tomasz Pietrasiewicz.

Co roku zapraszamy mieszkańców Lublina na spacer w pierwszą lipcową noc pełni księżyca, bo właśnie wtedy przemierza miasto czechowiczowski Wędrowiec. Wkracza on do miasta od strony Górek Czechowskich, kieruje się ku nieistniejącemu dziś przedmieściu Wieniawa, odwiedza cmentarz przy ul. Lipowej, dalej Krakowskim Przedmieściem podąża na Stare Miasto, a stamtąd na Zamek, do Kaplicy Trójcy Świętej. Potem schodzi w dół na nieistniejącą dziś ulicę Szeroką w dawnej dzielnicy żydowskiej i dalej, przez Kalinowszczyznę i Czwartek opuszcza rodzinne miasto.

Co roku Spacerowi towarzyszy wydanie okolicznościowych druków, przygotowanych przez Izbę Drukarstwa: exlibrisów, map, tomików Poematu i komiksu.

 

Spacer trasą „Poematu o mieście Lublinie” Józefa Czechowicza

Zdjęcia

Kategorie

Słowa kluczowe