Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Spacer trasą „Poematu o mieście Lublinie” Józefa Czechowicza (30.7.2007)

Spacer trasą Poematu o mieście Lublinie Józefa Czechowicza

Już piąty raz wyruszyliśmy wspólnie z Czechowiczem-Wędrowcem na nocny, lipcowy spacer ulicami Lublina, miasta które było – jak sam to określił Poeta – jego poetyckim domem.

Tegoroczny lipiec był szczególny: 80 lat temu – w lipcu 1927 roku ukazał się debiutancki tomik poezji Czechowicza pt. Kamień, 70 lat temu – 9 lipca 1937 roku o godzinie 21:45 Rozgłośnia Polskiego Radia w Warszawie nadała po raz pierwszy Poemat o mieście Lublinie.

Coroczny Spacer odbywa się w noc lipcową, pierwszą noc pełni księżyca, bo właśnie wtedy przemierza Lublin czechowiczowski Wędrowiec. Wkracza on do miasta od strony Górek Czechowskich, kieruje się ku nieistniejącemu dziś przedmieściu Wieniawa, odwiedza cmentarz przy ulicy Lipowej, dalej Krakowskim Przedmieściem podąża na Stare Miasto, a stamtąd na Zamek. Potem schodzi w dół na nieistniejącą dziś ulicę Szeroką i krętymi uliczkami, także nieistniejącej dzielnicy żydowskiej, przez Kalinowszczyzną i Czwartek opuszcza rodzinne Miasto.

Tegoroczny Spacer prowadził Czechowicz i murale z Kogucikiem opisanym w utworze, wymalowane w na trasie przejścia.

Podczas Spaceru fragmenty utworu były, jak co roku, wspólnie czytane przez uczestników.

Pamiątką ze Spaceru był tomik Poematu o mieście Lublinie oraz jednodniówka Scriptores, w której znalazły się między innymi informacje o Poemacie i tomie Kamień. Ponadto Ośrodek "Brama Grodzka – Teatr NN" wydał pamiątkowy reprint tomu Kamień.

 

Spacer trasą „Poematu o mieście Lublinie” Józefa Czechowicza

Zdjęcia

Inne materiały

Kategorie

Słowa kluczowe