Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Spacer trasą „Poematu o mieście Lublinie” Józefa Czechowicza (2.7.2015)

Spacer trasą „Poematu o mieście Lublinie” Józefa Czechowicza (2.7.2015)
Rękopis "Poematu o mieście Lublinie" Józefa Czechowicza, fot. Magdalena Krasuska

Spacer trasą Poematu o mieście Lublinie został zorganizowany już po raz trzynasty.

Pierwsze przejście trasą Poematu odbyło się w nocy 13/14 lipca 2003 roku w ramach obchodów setnej rocznicy urodzin Poety. Rozpoczęliśmy w ten sposób coroczną tradycję przejścia śladami miejsc uwiecznionych w Poemacie. Spacer odbywa się w noc lipcową, pierwszą noc pełni księżyca, bo właśnie wtedy przemierza Lublin czechowiczowski wędrowiec. Wkracza on do Miasta od strony Górek Czechowskich, kieruje się ku nieistniejącemu dziś przedmieściu Wieniawa, odwiedza cmentarz przy ulicy Lipowej, dalej Krakowskim Przedmieściem podąża na Stare Miasto, a stamtąd na Zamek, do Kaplicy p.w. Świętej Trójcy. Potem schodzi w dół na nieistniejącą dziś ulicę Szeroką i krętymi uliczkami także nieistniejącej dzielnicy żydowskiej przez Kalinowszczyznę i Czwartek opuszcza rodzinne Miasto. Trasą prowadzić nas będzie Czechowicz i ... księżyc w pełni.

Była to droga w miejsca dobrze nam znane, ale i te które zniknęły już z planu Lublina.

Uczestnicy otrzymali specjalny druk okolicznościowy - exlibris i przypinki. Mogli też zostawić swój wpis w księdze pamiątkowej. Na trasie Spaceru mijano murale z wierszami i cień Wędrowca.

Podczas Spaceru można było skorzystać z tekstu Poematu w smartfonie lub tablecie dzięki aplikacji Layar wykorzystującej technologię poszerzonej rzeczywistości.

W tym roku w ramach spaceru, dzięki uprzejmości Muzeum Literackiego im. Józefa Czechowicza w Lublinie, uczestnicy mogli zobaczyć oryginalną wersję rękopisu Poematu o mieście Lublinie.

Media o wydarzeniuBezpośredni odnośnik do tego akapitu

Atmosfera przedwojennego Lublina. Rewolucja w muzeum.

Spacer trasą "Poematu o mieście Lublinie"

Poeta i Księżyc. Spacer trasą "Poematu o mieście Lublinie"

 

Spacer trasą „Poematu o mieście Lublinie” Józefa Czechowicza

Kategorie

Słowa kluczowe