Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Tematy fotograficzne. Spacer śladami Edwarda Hartwiga i jego zdjęć

Tematy fotograficzne. Spacer śladami Edwarda Hartwiga i jego zdjęć

18 listopada 2023 roku w sali czarnej Ośrodka Brama Grodzka -Teatr NN, odbyło się spotkanie poświęcone twórczości Edwarda Hartwiga.

 

Spacer po Lublinie śladami fotografii Edwarda Hartwiga i jego zdjęć rozpoczyna się na ulicy Peowiaków gdzie od 1930 roku do wyjazdu z Lublina w 1950 roku Edward Hartwig prowadził zakład fotograficzny. Lublin Edwarda Hartwiga to nie tylko miejsca związane z jego życiem, ale także te które lubił fotografować.

Spotkanie zakończyło się w Galerii NN na wystawie fotografii Edwarda Hartwiga „Kolor czy…?”

Edward Hartwig (1909-2003)

Jeden z najwybitniejszych polskich artystów fotografików. Fotografował pejzaże, teatr, architekturę i sport. Eksperymentował z technikami fotograficznymi i barwą, poszukując nowych środków wyrazu i sposobów kształtowania obrazu fotograficznego. W jednym z tekstów krytycznych o twórczości Edwarda Hartwiga możemy przeczytać:

Swoje fotografie nazywał na własny użytek obrazami fotograficznymi, gdyż realia oglądane przez wizjer kamery i zatrzymywane migawką w kadrze traktował zawsze jak tworzywo. Wykorzystując znajomość technik graficznych, eksperymentował z czernią i bielą. Naświetlone klatki poddawał najrozmaitszym zabiegom w ciemni: prześwietlał fragmenty, multiplikował postaci, stosował własnego pomysłu filtry, by np. podkreślić efekt solaryzacji.

J. Wójcik, Kadr jak obraz.

Fotografować zaczął w Lublinie, pomagając początkowo w zakładzie fotograficznym ojca. Potem sam fotografował i wraz z żoną Heleną prowadził własny zakład fotograficzny. Wielokrotnie, z nostalgią wracał do rodzinnego miasta. Wynikiem tych powrotów jest kilka albumów z fotografiami Lublina.

Widok ze Wzgórza Czwartek w Lublinie

Widok ze Wzgórza Czwartek w Lublinie, fot. Edward Hartwig, lata 30. XX wieku

Bycie fotografem to nie tylko wykonywanie zdjęć, naciskanie spustu migawki, to wybieranie obrazów z otaczającej rzeczywistości i utrwalanie obrazu przemijającego świata, to postrzeganie rzeczywistości obrazowo poprzez wizualne kadry, wycinki i fragmenty rzeczywistości, wreszcie to ogląd świata w refleksyjny sposób. Konstruując obraz wizualny fotograf musi dokonać dekonstrukcji rzeczywistości. Medium fotografii jest wykorzystywane do sformułowania osobistej wypowiedzi autora. Foto-grafowanie to „zapisywanie” za pomocą światła zdarzeń, wrażeń, emocji. Obraz staje się środkiem komunikacji, kreowania tożsamości, nośnikiem społecznych i kulturowych znaczeń, sposobem ekspresji. Zdjęcie to wynik postrzegania świata w jego wizualnych przejawach. Jest to także interpretacja rzeczywistości, ponieważ wizualne rejestracje rzeczywistości zawsze wyrażają stosunek ich autora do otaczającego świata – jego sposoby postrzegania i przeżywania. Jak zauważa Susan Sontag w książce „O fotografii” zdjęcia są „interpretacjami świata”, a ich wykonywanie jest „czymś więcej niż bierną obserwacją”.

Fragment eseju Joanny Zętar „Rzeczywistość utrwalona. Studium jednego zdjęcia” na blog.teatrnn.pl

Regulamin spotkania

Media o wydarzeniuBezpośredni odnośnik do tego akapitu

Poznaj miasto przez fotografię. Niezwykły spacer śladami Edwarda Hartwiga

W weekend 18-19 listopada w Lublinie będzie się działo! Podpowiadamy, na jakie wydarzenia warto się wybrać

Spacer po Lublinie śladami fotografii Edwarda Hartwiga i jego zdjęć

Spacer po Lublinie śladami fotografii Edwarda Hartwiga

Powiązane wydarzenia

Zdjęcia

Kategorie