Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Spacer po terenie dawnego tzw. "małego getta" na Majdanie Tatarskim z udziałem prof. Edwarda Soczewińskiego i uczniów z V LO im. M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Wydarzenie związane z projektem „Historia Mówiona".

W Lublinie odbył się spacer po terenie dawnego tzw. "małego getta" na Majdanie Tatarskim z udziałem prof. Edwarda Soczewińskiego i uczniów z V LO im. M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Prof. E. Soczewiński podczas spaceru opisywał wygląd getta i wspominał okres okupacji.

Zdjęcia

Kategorie

Słowa kluczowe