Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Spacer po Lublinie śladami renesansu lubelskiego z wykorzystaniem technologii poszerzonej rzeczywistości

Wydarzenie związane z obchodami Roku Renesansu Lubelskiego

Rok 2013 to Rok Obchodów Renesansu Lubelskiego organizowany przez Lubelską Regionalną Organizację Turystyczną, we współpracy z Miastem Lublin. Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” włącza się w program obchodów przygotowując szlak po Lublinie z wykorzystaniem technologii poszerzonej rzeczywistości.

 

 

W sobotę, 25 maja 2013 roku o godzinie 11:00 odbył się spacer po Lublinie szlakiem renesansu lubelskiego z wykorzystaniem technologii poszerzonej rzeczywistości i aplikacji Layar.

 

Program spotkania:
- zbiórka w Bramie Grodzkiej
- prezentacja makiety Lublina z XVI wieku
- prezentacja szlaku śladami renesansu lubelskiego z wykorzystaniem poszerzonej rzeczywistości
- spacer po Lublinie renesansu lubelskiego z tabletami lub smartfonami.

 

 

Aby wziąć udział w spacerze konieczny był tablet lub smartfon z aplikacją Layar.
W przypadku braku aplikacji organizatorzy zapewnili pomoc przy instalacji oprogramowania.


WIĘCEJ o technologii poszerzonej rzeczywistości i wykorzystaniu jej w tworzeniu przewodników po Lublinie na stronie projektu Lublin 2.0
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. Zrzut ekranu z modelem 3D Ratusza w Lublinie z XVI wieku z aplikacji Layar na urządzenia mobilne.
Wśród działań Lublina dotychczas włączonych do kalendarza Roku Renesansu Lubelskiego są takie pozycje, jak oznakowanie Szlaku Renesansu Lubelskiego, realizowane przez LROT, zorganizowanie przez Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków w ramach Sezonu Lublin 2013 spacerów lublinian pn. Renesans Lubelski w krajobrazie architektonicznym Lublina, specjalna oferta "Piwnicy pod Fortuną” czy panel dyskusyjny z udziałem wybitnych znawców tematu na temat tzw. renesansu lubelskiego.

 

 

Publikacje dot. wydarzenia:

Spacer po Lublinie
http://www.sztuka-architektury.pl/index.php?ID_PAGE=37097

Spacer po Lublinie szlakiem renesansu lubelskiego

http://news.o.pl/2013/05/24/spacer-po-lublinie-osrodek-brama-grodzka-teatr-nn-lublin/

Zwiedzanie Lublina - spacer ze smartfonami

http://lublin.gazeta.pl/lublin/1,48724,13973286,Zwiedzanie_Lublina___spacer_ze_smartfonami.html

 

Lublin renesansowy z poszerzoną rzeczywistością. Teatr NN zaprasza na spacer

http://www.lublin.eu/Lublin_renesansowy_z_poszerzona_rzeczywistoscia_Teatr_NN_zaprasza_na_spacer-2-2410.html