Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

“Śladami Żydów na Lubelszczyźnie” 2010

W dniach 27 - 28 listopada odbyły się szkolenia dla nauczycieli “Śladami Żydów na Lubelszczyźnie”, zorganizowane przez Stowarzyszenie Panorama Kultur, Ośrodek “Brama Grodzka - Teatr NN” oraz Muzeum Historii Żydów Polskich.

Szkolenie było pierwszą częścią cyklu działań edukacyjno-dokumentacyjnych pt. “Śladami Żydów na Lubelszczyźnie”, w ramach którego odbędą się:
-  3 szkolenia dla nauczycieli (listopad 2010, marzec 2011, maj 2011),
- prezentacje i warsztaty w szkołach
- opracowanie i publikacja przewodnika po żydowskim dziedzictwie kulturowym regionu.

Uczestnicy szkolenia zapoznali się z aktywnymi metodami pracy z uczniem przybliżającymi historię i kulturę polskich Żydów, poznali  funkcje i możliwości edukacyjne portali internetowych “Wirtualny Sztetl” (www.sztetl.org.pl) i “Pamięć Miejsca” (www.pamiecmiejsca.tnn.pl), a także uczyli się jak tworzyć i wykorzystywać materiały multimedialne w działaniach edukacyjnych związanych z lokalnym dziedzictwem kulturowym.

Partnerzy:
Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Oddział w Chełmie
Zakład Kultury i Historii Żydów UMCS
Muzeum Wsi Lubelskiej

Projekt dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Program szczegółowy:

Dzień 1: 27 listopada 2010

Miejsce:  Lublin, Ośrodek “Brama Grodzka - Teatr NN”, ul.Grodzka 21

9:00 - 9:30 - powitanie uczestników i przedstawienie programu
9:30 - 10:30 - “Portret Miejsca” - zwiedzanie wystawy o dzielnicy żydowskiej w Lublinie / Joanna Zętar
10:30 - 11:00 - prezentacja Ośrodka “Brama Grodzka - Teatr NN” / Joanna Zętar
11:00 - 12:30 - “Śladami Żydów na Lubelszczyźnie” - spotkanie z dr hab. Andrzejem Trzcińskim i dr Adamem Kopciowskim (Zakład Kultury i Historii Żydów UMCS)
12:30 - 13:00 - przerwa/ kawa
13:00 - 14:00 - ”Poznaj i uszanuj codzienność innych” - prezentacja działań edukacyjnych Muzeum Wsi Lubelskiej / Grzegorz Miliszkiewicz, Halina Stachyra
14:00 - 15:00 - obiad
15:00 - 16:30 - “Podróż do sztetl z I. B. Singerem” - warsztat edukacyjny / Dominika Majuk, Milena Migut
16:30 - 16:45 - przerwa/ kawa
16:45 - 18:15 - “Sprawiedliwi Wśród Narodów Świata - Trudna Pamięć” - warsztat edukacyjny / Dominika Majuk, Milena Migut
18:15 - 18:30 - kawa/herbata
18:30 - 19:30-  “Sztukmistrz z Lublina” - spektakl Teatru NN / występuje Witold Dąbrowski, reżyseria Tomasz Pietrasiewicz
19:30 - 20:00 - “Teatralny i edukacyjny potencjał opowiadania historii” - spotkanie z Witoldem Dąbrowskim
20:00 - kolacja

Dzień 2: 28 listopada 2010
Miejsce: Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Oddział w Chełmie, ul. Waśniewskiego 17

8:00- 8:30 - śniadanie
8:30 - 9:30 - wyjazd do Chełma
9:30 - 10:00 - prezentacja Muzeum Historii Żydów Polskich i portalu “Wirtualny Sztetl”
10:00 - 11:30 - “Edukacyjne możliwości portalu Wirtualny Sztetl” - warsztat multimedialny
11:30 - 12:00 - "Mędrcy z Chełma" - prezentacja projektu szkolnego
12:15 - 13:30 - “Chełmscy Żydzi” - zwiedzanie wystawy w Muzeum Ziemi Chełmskiej (ul. Lubelska 55) / Zbigniew Lubaszewski
13:30 - 14:30 - obiad
14:30 - 15:30 -  “Tworzymy multimedialną opowieść  - fotocast” - warsztat multimedialny z wykorzystaniem materiałów z portalu “Pamięć Miejsca” / Emil Majuk
16:00 - 17:00 - powrót do Lublina
17:00 - 19:00 - ewaluacja i zakończenie szkolenia

Zdjęcia

Kategorie

Słowa kluczowe