Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Skarby Kultury Przestrzeni. Spotkanie organizacyjne

 
 
Termin: 5 lutego 2019 r., godz. 17:00
Miejsce: Sala Czarna, Brama Grodzka, ul. Grodzka 21
 
Tak o projekcie piszą organizatorzy: "Krótko mówiąc, chodzi o zorganizowanie plebiscytu-konkursu na fajne miejsca i widoki w Lublinie. Będzie to polegać na wspólnym poszukiwaniu i podziwianiu takich punktów". 
Każdy z nas ma takie swoje ulubione, klimatyczne zakątki. Warto się nimi podzielić i powiedzieć, dlaczego są fajne. Szczególnie cenne będą miejsca i widoki "niewidzialne" dla innych, takie "nasze". Ale nie chodzi tylko o estetykę czy historię - także o praktyczną wygodę, przytulność, przyjazność. 
 
Projekt polega na trzech prostych krokach:
 
KROK 1.  Zainspirowanie i zachęcenie mieszkańców do odkrywania w swoim otoczeniu przyjemnych, ciekawych, cennych miejsc i widoków. Nauka uzasadniania, dlaczego je lubimy, co w nich jest wyjątkowego. Chcemy, żeby mieszkańcy poczuli się Poszukiwaczami skarbów kultury przestrzeni.
 
KROK 2. Sfotografowanie tych miejsc (przez samych mieszkańców lub organizatorów), opisanie ich walorów i swoich wrażeń. Zamieszczenie tych informacji w internecie (uLublin.eu, Facebook, Instagram). Chcemy, żeby Poszukiwacze coś znaleźli i zebrać znaleziska.
 
KROK 3. Wybór przez mieszkańców najfajniejszych propozycji spośród zebranych w drodze głosowania i przez specjalnie zaproszonych ekspertów. Przyznanie nagród (symbolicznych wyróżnień dla miejsc, ich opiekunów lub projektantów, jeśli da się ich znaleźć, oraz dla uczestników; może uda się zorganizować jakieś nagrody-upominki). Chcemy, że Poszukiwacze podzielili się swoim znaleziskami między sobą i z mieszkańcami.
 
Organizatorami projektu jest Forum Kultury Przestrzeni w Lublinie (Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”) oraz Fundacja Krajobrazy. Ostatecznie chcielibyśmy wydać publikację-album z tymi miejscami i ich opisami. Będziemy szukać na to środków.
 
Więcej informacji i propozycje demonstracyjne Skarbów Kultury znajdują się na stronach:
http://ulublin.eu/organizacyjne/skarby-kultury-przestrzeni/
https://www.facebook.com/skarbykulturyprzestrzeni/
 
Prosimy o włączenie się w KROK 1 poprzez organizację prezentacji spacerów z mieszkańcami-czytelnikami a także o przesyłanie swoich własnych "nominacji" do Skarbów Kultury Przestrzeni.
 
Potrzebujemy pomocy w kontaktach z mieszkańcami. Ale możliwa jest szersza współpraca w organizacji. 
 
Efektem projektu, oprócz wspólnej zabawy,  będzie wiedza, dlaczego dane miejsca są z różnych względów miłe dla mieszkańców. Czyli o elementach otoczenia, które posiadają jakieś cechy pozytywne dla człowieka. Ta wiedza będzie docierać pośrednio zarówno do kolejnych mieszkańców, jak i do projektantów, deweloperów, władz, aby zyskali wiedzę, co jest miłe ich odbiorcom.
 
Informacje kontaktowe:
Marcin Skrzypek, [email protected], 603 714 532 – Forum Kultury Przestrzeni
Bartosz Niewiadomski – [email protected], 665 646 664 Fundacja Krajobrazy
 
PORTALE O WYDARZENIU: