Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Shtetl Routes. Podróże przez Zapomniany Kontynent - konferencja finałowa

Serdecznie zapraszamy na konferencję podsumowującą projekt „Shtetl Routes. Obiekty żydowskiego dziedzictwa kulturowego w turystyce transgranicznej”
 

Termin: 10 - 12 grudnia 2015
Miejsce: Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”,
ul. Grodzka 21, Lublin
 

Odkryj zapomniany kontynent: shtetlroutes.eu

 

 

Mimo trwałych śladów wielowiekowej egzystencji społeczności żydowskiej na terenach, na których mieszkamy - pograniczu Polski, Ukrainy i Białorusi, tutejsze miejsca pamięci dotyczące historii i kultury Żydów nie zostały do tej pory wystarczająco rozpoznane jako wartość z zakresu europejskiego i lokalnego dziedzictwa.


Jak opowiadać o tym dziedzictwie? Jak mamy opowiadać my, dzisiejsi mieszkańcy tych terenów, w większości nie-Żydzi, o dziedzictwie kultury żydowskiej? Jak przedstawiać to dziedzictwo w turystyce kulturowej? Jak uniknąć pułapek komercjalizacji, uproszczeń, powielania stereotypów? Jak pokazywać dziedzictwo żydowskie jako wspólne dziedzictwo potomków wschodnioeuropejskich Żydów i dzisiejszych  mieszkańców pogranicza? 

 

Odpowiedzi na te i wiele innych pytań poszukiwaliśmy wraz z naszymi partnerami z Białorusi i Ukrainy podczas dwuletniego projektu „Shtetl Routes. Obiekty żydowskiego dziedzictwa kulturowego w turystyce transgranicznej”. Teraz z wielką radością zapraszamy na konferencję finałową.

 

PROGRAM KONFERENCJI:

10 grudnia (czwartek) 

 • 14:00 - 15:30 Prezentacja projektu „Shtetl Routes. Obiekty żydowskiego dziedzictwa w turystyce transgraniczej” - prezentację przeprowadzi Emil Majuk
 • 15:30 - 17:30 Targ w miasteczku – sesja wymiany idei i doświadczeń
  Prezentacje równoległe poszczególnych miasteczek i organizacji z 3 krajów
 • 17:30 - 19:00 Zwiedzanie wystawy "Pamięć miejsca" w Bramie Grodzkiej 
 • 19:00 - 20:00 koncert zespołu "Berjozkele"

 

11 grudnia (piątek)

 • 09:00 - 11:00 10 rzeczy, które powinien wiedzieć przewodnik oprowadzający po sztetlu - wykład wygłosi prof. Yohanan Petrovsky-Shtern (Northwestern University)
 • 11:00 - 11:30 przerwa kawowa 
 • 11:30 - 13:00 Różne oblicza sztetli - panel dyskusyjny poprowadzi Yaron Karol Becker
 • 13:00 - 14:30 „Był sobie raz...” spektakl Teatru NN: Witold Dąbrowski i Bartłomiej Stańczyk
 • 16.30 - 18.00 Po co jeździmy do dawnych sztetli? - panel dyskusyjny poprowadzi Tamara Vershitskaya
 • 18:00 - 18:30 przerwa kawowa 
 • 18:30 - 20:00 Jak upowszechniać dziedzictwo sztetli? - panel dyskusyjny poprowadzi Viktor Zagreba
   

12 grudnia (sobota)

 • 9:30–11:00 Perspektywy i bariery rozwoju turystyki w małych miastach pogranicza - panel dyskusyjny poprowadzi  Monika Tarajko
 • 11:00 - 11:30 przerwa kawowa
 • 11:30–13:00 Sztetl w turystyce. Konteksty - dyskusję finałową poprowadzi Emil Majuk

 

 
 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Instrumentu Partnerstwa i Sąsiedztwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013

MEDIA O WYDARZENIU

W Lublinie powstał turystyczny portal o dawnych sztetlach

http://wiadomosci.onet.pl/lublin/w-lublinie-powstal-turystyczny-portal-o-dawnych-sztetlach/0ch2qs

 

Z Teatrem NN przez zapomniany kontynent

http://moje.radio.lublin.pl/z-teatrem-nn-przez-zapomniany-kontynent.html

 

Shtetl Routes. Podróże przez Zapomniany Kontynent - konferencja finałowa

http://lublin.naszemiasto.pl/imprezy/shtetl-routes-podroze-przez-zapomniany-kontynent-konferencja-finalowa-24162176.html

 

Podumowanie projektu Shtetl Routes

http://centrum.fm/podumowanie-projektu-shtetl-routes/

 

Shtetl Routes. Podróże przez Zapomniany Kontynent

http://lajf.info/?p=11325

 

Teatr NN: Wirtualna makieta Biłgoraja z 1910 roku (WIDEO)

http://www.kurierlubelski.pl/wiadomosci/bilgoraj/art/9142530,teatr-nn-wirtualna-makieta-bilgoraja-z-1910-roku-wideo,1,2,id,t,so,nk.html

 

Wirtualna makieta dawnych Wielkich Oczu

http://www.wielkieoczy.info.pl/asp/pl_start.asp?ref=1&typ=13&menu=4&schemat=&dzialy=4&akcja=artykul&artykul=634

 

Podróże szlakami żydowskich miasteczek

http://radioer.pl/informacje/2/30543/

 

Szlakiem żydowskich miasteczek

http://turystyka.rp.pl/artykul/1234615.html?print=tak&p=0
 

Shtetl Routes czyli opowieść o świecie, którego już nie ma