Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Setna rocznica urodzin Julii Hartwig. Odsłona wiosenna

Setna rocznica urodzin Julii Hartwig. Odsłona wiosenna

Z okazji setnej rocznicy urodzin Julii Hartwig Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” we współpracy z Miastem Lublin, instytucjami i osobami prywatnymi zrealizował szereg działań mających na celu uczczenie poetki oraz przypomnienie jej związków z Lublinem.

Pierwsza odsłona wydarzeń odbyła się na przełomie maja i czerwca.

26 maja 2021 roku

Audycja internetowa „Zapisane. Julia Hartwig”

Audycja internetowa „Zapisane. Julia Hartwig” podczas, której Jarosław Mikołajewski i Joanna Zętar będą rozmawiali o poetce.

Transmisja on-line na YouTube Bramy Grodzkiej
https://www.youtube.com/c/BramaGrodzkaTeatrNN

 

Audycja była częścią wydarzeń Lubelskiej Sceny Poetyckiej, która odbyła się w dniach 26-28 maja 2021 roku. 27 maja odbyła się rozmowa Lublin - Miasto Poezji, podczas której rozmawiali: Paweł Próchniak, Jarosław Cymerman, Magdalena Krasuska, Sara Akram. Prowadzenie: Grzegorz Jędrek.

Z okazji wydarzeń Lubelskiej Sceny Poetyckiej Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” wydał tom poezji Julii Hartwig „Koleżanki i inne wiersze lubelskie” w wyborze Poetki i Tomasza Pietrasiewicza, ze wstępem i pod redakcją Pawła Próchniaka. 

9 czerwca 2021 roku

Salonik prasowy „PA.RY” on-line

Z okazji setnej rocznicy urodzin Julii Hartwig Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” przygotował specjalny numer gazety „PA.RA” w całości poświęcony Julii Hartwig i jej związkom z Lublinem. W numerze znajdują  się artykuły dotyczące topografii miejsc związanych z poetką i jej rodziną, a także komiks i stałe rubryki: Zdjęcie z historią, Słowa są wolne i felieton. Dodatkiem do „PA.RY” jest „Wędrownik” śladami rodziny Hartwigów po Lublinie.

O specjalnym numerze „PA.RY” podczas saloniku prasowego rozmawiali członkowie redakcji i zaproszeni do współtworzenia numeru specjalnego autorzy.

Transmisja on-line na YouTube Bramy Grodzkiej
https://www.youtube.com/c/BramaGrodzkaTeatrNN 

 

„Elegia lubelska”

W okresie od 26 maja do 9 czerwca w przestrzeni miasta, na podstopnicach schodów pojawią się fragmenty wiersza „Elegia lubelska” Julii Hartwig.

 

Antologia wierszy Julii Hartwig

Na kanale You Tube Bramy Grodzkiej zostały opublikowane wybrane wiersze Julii Hartwig czytane przez pracowników Ośrodka i zaproszonych gości.

Materiały są dostępne  pod adresem:
https://www.youtube.com/c/BramaGrodzkaTeatrNN 

 

 

Organizator: Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”

Patronat i współpraca: Córka Julii Hartwig i Artura Międzyrzeckiego, malarka Danielle Lehtinen

Partner: Miasto Lublin

 

Media o wydarzeniuBezpośredni odnośnik do tego akapitu

Informacja na stronie kultura.lublin.eu

https://lublin.eu/kultura/informacje/wiadomosci/setna-rocznica-urodzin-julii-hartwig-odslona-pierwsza-,2997,41,1.html 

Joanna Zętar z Teatru NN: Spójrzmy na Lublin oczami Julii Hartwig

https://lubelski.pl/joanna-zetar-z-teatru-nn-spojrzmy-na-lublin-oczami-julii-hartwig/