Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Setna rocznica urodzin Julii Hartwig. Odsłona jesienna

Setna rocznica urodzin Julii Hartwig. Odsłona jesienna

W 2021 roku obchodzimy setną rocznicę urodzin Julii Hartwig, jednej z najwybitniejszych współczesnych polskich poetek, a także pisarki, eseistki, tłumaczki z języka francuskiego i angielskiego, autorki wstępów do albumów fotograficznych Edwarda Hartwiga. Poetka miała w dorobku blisko 30 tomów wierszy, była autorką szkiców, felietonów, poematów prozą, monografii pisarzy i poetów, z których za najważniejszą uważa się monografię poświęconą Guillaume Apollinaire'owi.

Z okazji setnej rocznicy urodzin Julii Hartwig Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” we współpracy z Miastem Lublin, instytucjami i osobami prywatnymi zaplanował szereg działań mających na celu uczczenie poetki oraz przypomnienie jej związków z Lublinem.

Program jesiennej odsłony wydarzeń stulecia urodzin Julii Hartwig:

 

30 września 2021 roku

Wernisaż wystawy „Julia Hartwig. Przestrzenie literatury”

Miejsce: Muzeum Narodowe w Lublinie, Oddział Muzeum Literackie w Lublinie, Filia Muzeum Józefa Czechowicza, ul. Złota 3.

Prezentowana w Muzeum Narodowym w Lublinie wystawa przybliża twórczość oraz biografię Julii Hartwig, wysuwając na pierwszy plan związek z najważniejszymi miejscami, w których przyszło jej żyć i tworzyć. Na tej mapie kluczowe miejsce zajmują Lublin, Paryż, Stany Zjednoczone (zwłaszcza Nowy Jork) oraz Warszawa. To właśnie wokół nich osnuta została narracja kolejnych części ekspozycji, która ma na celu ukazanie, w jaki sposób twórczość artystki zmieniała się wraz z wkroczeniem w inny kontekst kulturowy.

Wystawa jest eksponowana w terminie od 30 września 2021 roku do 30 kwietnia 2022 roku w Muzeum Narodowym w Lublinie, Oddział Muzeum Literackie w Lublinie, Filia Muzeum Józefa Czechowicza, ul. Złota 3.

Organizatorzy wystawy: Muzeum Narodowe w Lublinie, Oddział Muzeum Literackie w Lublinie, Filia Muzeum Józefa Czechowicza, Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”.

 

8 października – 1 listopada  2021 roku

Wystawa plenerowa „Lublin Julii Hartwig”

Miejsce: plac Litewski

Na wystawie prezentowane są wiersze i fragmenty tekstów eseistycznych Julii Hartwig poświęcone Lublinowi, fotografie z archiwum Julii Hartwig i Artura Międzyrzeckiego oraz zdjęcia Lublina autorstwa Ludwika i Edwarda Hartwiga.

 

16 października 2021 roku

Oprowadzanie kuratorskie oraz spacer po Śródmieściu Lublina śladami miejsc związanych z Julią Hartwig. 

 

 

20 października 2021

Premiera słuchowiska „Schodzimy się i rozchodzimy”

Miejsce: Muzeum Narodowym w Lublinie, Oddział Muzeum Literackie w Lublinie, Filia Muzeum Józefa Czechowicza, ul. Złota 3.

„Schodzimy się i rozchodzimy“ to słuchowisko zainspirowane listami Julii Hartwig do Anny Kamieńskiej, które przechowywane są w Muzeum Józefa Czechowicza w Lublinie. Z obejmującej prawie pięć dekad korespondencji wyłania się obraz głębokiej relacji, jaka łączyła poetki nawet wówczas, gdy ich drogi życiowe oddalały się od siebie, zaś one same widywały się coraz rzadziej. Nakreślone na kartach listów oraz kart pocztowych ręką Julii Hartwig słowa oddają głębię oraz specyfikę tej relacji, oglądanej z różnych planów czasowych i przefiltrowanej przez doświadczenie różnych miejsc – paryskiej ulicy, sopockiej plaży, tatrzańskiej wioski czy Wysp Kanaryjskich.

Po premierze o słuchowisku rozmawiać będą reżyserka: Grażyna Lutosławska i autor scenariusza: Aleksander Wójtowicz.

Słuchowisko powstało w ramach współpracy Ośrodka Brama Grodzka - Teatr NN, Polskiego Radia Lublin i Muzeum Narodowego w Lublinie.

 

24 października 2021 roku

Premiera radiowa słuchowiska „Schodzimy się i rozchodzimy” na antenie Radia Lublin w programie „Nie tylko rozrywkowa niedziela radiowa”. 

 

 

14 listopada 2021 roku

Oprowadzanie kuratorskie po wystawie Julia Hartwig. Przestrzenie literatury na antenie Radia Lublin, w programie Nie tylko rozrywkowa niedziela radiowa.

 

26 listopada 2021 roku

Audycja internetowa „Zobaczone: Julia Hartwig” 

Rozmowa poświęcona życiu i twórczości Julii Hartwig, z udziałem: prof. Katarzyny Kuczyńskiej-Koschany, prof. Anny Nasiłowskiej i prof. Aleksandra Wójtowicza.

 

Wszystkie wydarzenia są realizowane w ramach obchodów setnej rocznicy urodzin Julii Hartwig.

 

 

Organizator:

Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”

 

Patronat i współpraca:

Córka Julii Hartwig i Artura Międzyrzeckiego,

malarka Danielle Lehtinen

 

Patronat honorowy:

Prezydent Miasta Lublin dr Krzysztof Żuk 

 

Partnerzy:

Miasto Lublin

 

Stowarzyszenie Autorów ZAiKS

 

Współpraca:

Muzeum Narodowe w Lublinie

III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej w Lublinie

Agencja East News

Agencja Literacka Graal

Wydawnictwo a5