Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Sesja "Żydzi lubelscy"

Pierwsza sesja naukowa poświęcona tematyce Żydów lubelskich, organizowana przez Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN"


Program sesji "Żydzi lubelscy"
14 - 16 grudnia 1994.

 


14 grudnia

Wystawa fotograficzna "Żydzi" - materiały m.in. ze zbiorów lubelskiej Izby Pamięci Żydów Lublina, Stefana Kiełszni i Henryka Gawareckiego

Wystawa graficznych rekonstrukcji macew - wykonanie Andrzej Trzciński

Wystawa starych pocztówek ze zbiorów Ryszarda Bohdziewicza

Projekcja filmu "W każdej garstce popiołu" reż. Mieczysław Siemieński i Maciej Leszczyński

 

15 grudnia

Wystawa "Świece na wietrze" - sztuka Żydów i o tematyce żydowskiej ze zbiorów Muzeum Lubelskiego "Zamek" w opracowaniu Renaty Bartnik i Elżbiety Matysek
Referaty:

"Żydzi w Lublinie w przededniu II wojny światowej" - Symcha Wajs

"Przemiany społeczno-kulturalne w środowisku Żydów lubelskich w XIX i XX wieku" - Robert Kuwałek

"Żydzi lubelscy w społeczności miasta XIV-XX wiek" - Tadeusz Radzik

Wieczór z pieśnią i opowieścią chasydzką - Symcha Keller-Skowroński (kantor synagogi łódzkiej)

 

16 grudnia

Referaty:

"Wartości historyczne, religijne i estetyczne starego cmentarza żydowskiego w Lublinie" - Andrzej Trzciński

"Związki pisarzy żydowskich z Lublinem" - Monika Adamczyk-Garbowska

"Malarze żydowscy w zbiorach Muzeum Lubelskiego" - Renata Bartnik

"Widzący z Lublina" - Władysław Panas

Spektakl "Gimpel Głupek" wg opowiadania I.B. Singera w wykonaniu Aleksandra Sokołowskiego (Teatr Polski w Bielsku-Białej)