Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Sesja "Spotkania z Prawosławiem"

Seria wydarzeń w ramach cyklu "Spotkania z Prawosławiem"

W dniach 16-17 maja 1994 roku w siedzibie Teatru NN przy ul. Grodzka 34 odbyła się seria wydarzeń w ramach cyklu "Spotkania z Prawosławiem". Organizatorzy sesji to Teatr NN, Muzeum Lubelskie, Centrum Kultury w Lublinie oraz prawosławna parafia Przemienienia Pańskiego. Wydarzenie zgromadziło wielu Lublinian, tak prawosławnych, jak i katolików. Największym zainteresowaniem cieszyły się wykłady Rafaela Żuka na temat roli monastycyzmu w prawosławiu oraz Władysława Panasa na temat znaczeń i symboli ukrytych w ikonach.

 

Program:

16.05 poniedziałek

 

godz. 16.00
Otwarcie wystawy ikon ze zbiorów Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej
iinauguracja"Spotkań"z udziałem Jego Ekscelencji Prawosławnego Biskupa Abla oraz Zygmunta Nasalskiego, dyrektora Muzeum Lubelskiego  "Zamek"(hall wystawowy Muzeum na Zamku)

godz.17.00
ks.Leoncjusz Tofiluk-"Powstawanie ikony"

godz.18.00
dr.Władysław Panas-"Czytanie ikony"

godz.19.00
ks.Sergiusz Gajek- "Niebo na ziemi". Świadectwo prawosławia dziś.

godz.20.00
filmy dokumentalne o prawosławiu

 

17.05 wtorek

godz.17.00
ks. Henryk Paprocki - Inspiracje prawosławiem w twórczości J.Nowosielskiego

godz.18.00
ks.ihumen Rafael Żuk - Monastycyzm jako podstawa życia religijnego prawosławia

godz.19.00
ks.Prot Sławomir Chwojko - Istota prawosławia

godz.20.00
koncertmuzyki cerkiewnej w wykonaniu oktetu wokalnego pod dyrekcją Włodzimierza Wołosiuka

Zakończenie-słowo J.Eksc. Bpa Abla

 


Taśma VHS sygnatura: 07; 14; 20 Archiwum TNN