Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Sesja "Spotkania z Kulturą paryską"

W dniach 10-13 maja 1994 roku w Trybunale Koronnym odbyła się sesja naukowa poświęcona paryskiej "Kulturze". Organizatorami sesji byli Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" oraz Zdzisław Kudelski z Katedry Literatury Współczesnej KUL.
Sesja była pierwszą dużą imprezą w kraju poświęconą "Kulturze" paryskiej i spotkała się z szerokim oddzewem.

Program sesji:

10 maja 1994 roku
- inauguracja (Jerzy Kłoczowski, Tadeusz Chrzanowski)
- otwarcie wystawy "W kręgu Kultury" (fotografie ze zbiorów Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie)
- prezentacja filmów:
"Kultura", reż. Agnieszka Holland i Andrzej Wolski,
"Szkic do portretu Jerzego Giedroycia" reż. Mirosław Modrzejewski i Adam Kuczyński.

 

11 maja 1994 roku
Referaty:
Sylwetki polityczne:
- "O Jerzym Giedroyciu" - Krzysztof Kopczyński
- "O Juliuszu Mieroszewskim" - Leszek Szaruga
- "Emigracja londyńska a Kultura" - Rafał Habielski

Wielogłos "Kultura-Wiara-Kościół"
z udziałem Antoniego Pospieszalskiego (list), Tadeusza Chrzanowskiego, Jana Andrzeja Kłoczowskiego i Dominika Morawskiego.

 

12 maja 1994 roku
Referaty i dyskusje:
-  "Kultura wobec wydarzeń w kraju w ostatnich latach" - Czesław Bielecki

Dyskusja na temat: "Rosja-Ukraina-Litwa-Białoruś"
z udziałem Tadeusza Chrzanowskiego, Andrzeja Drawicza, ks. Romualda Dzwonkowskiego i Bohdana Osadczuka.

Dyskusja na temat: "Spór o polskość" - z udziałem uczestników sesji oraz: Ewy Berberyusz, Agaty Tuszyńskiej, Renaty Gorczyńskiej, Włodzimierza Boleckiego, Andrzeja Friszke, Jerzego Jarzębskiego, Andrzeja S. Kowalczyka.

 

13 maja 1994 roku
- spotkanie autorskie z Gustawem Herlingiem-Grudzińskim (miejsce: Państwowy Teatr im. Juliusza Osterwy). Spotkaniu towarzyszyła wystawa "Gustaw Herling-Grudziński" Bohdana Paczowskiego (fotografia).

 

W czasie trania "Spotkań z paryską KULTURĄ w siedzibie Teatru NN czynna była wystawa fotografii Tomasza Kiznego "Martwa droga".

W w 1995 roku we wspólpracy Wydawnictwa Pomost i Teatru NN ukazała się książka z materiałami tej sesji.