Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Sesja "Pamięć-Miejsce-Obecność"

Sesja "Pamięć-Miejsce-Obecność" - "Współczesna refleksja nad kulturą i jej implikacje pedagogiczne" (impreza współorganizowana przez Wydział Filozofii i Scjologii UMCS)

- otwarcie sesji (prezentacja Miejsca: Władysław Panas - "Brama", Stefan Morawski "Rozpad wartości New Age inne wybory") - referaty i dyskusje (Zbyszko Melosik, Tomasz Szkudlarek, Ewa Rewers, Anna Żuk, Marek Chojnacki, Anna Jamroziakowa, Grzegorz Dziamski, Oleg Marczenko, Igor Uglik) - spotkanie autorskie z Janiną Bauman, pisarką - spotkanie z prof. Zygmuntem Baumanem, filozofem - prezentacja wybranych przedsięwzięć realizowanych w ramach programu Akademii Małych Ojczyzn (Zbigniew Czarnuch (Witnica), Emil Kowalczyk (Lipnica), Piotr Mitzner (Podkowa Leśna), Antoni Pilch (Dwór na Wysokiej), Witold Chmielewski (Lucim) - referaty i dyskusje (Anna Wyka, Marian Filipiak, Andrzej Szahaj, Piotr Kawiecki, Sabina Magierska, Paweł Bytniewski, Ewa Mikina, Roman Pukar) - prezentacja wybranych lubelskich przedsięwzięć kulturalnych - impreza towarzysząca sesji - wystawa Lidii Bauman (malarstwo)

 

Zdjęcia

Wideo

Inne materiały

Kategorie

Słowa kluczowe