Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Sesja "Józef Czapski - życie i dzieło"

 
Program sesji

26 maja -
wystawa biograficzna poświęcona Józefowi Czapskiemu (Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2 w Lublinie) - spotkanie z redakcją „Zeszytów Literackich” (Marek Zagańczyk, Barbara Toruńczyk) - rozmowa o Czapskim - spotkanie z prof. Tadeuszem Chrzanowskim (temat: Józef Czapski) - wystawa poświęcona Józefowi Czapskiemu (Biblioteka KUL) - wystawa prac Józefa Czapskiego (rysunki i obrazy): Muzeum „Zamek” - prezentacja filmów: „Czapski” Agnieszki Holland, „Wywiad z Józefem Czapskim” Andrzeja Wajdy

27 maja - referaty i dyskusje: ks. Jacek Bolewski, Tomasz Gryglewicz, Janusz Marciniak, Wojciech Karpiński, Ryszard Miłek, Andrzej Osęka, Janusz Przewłocki

28 maja - spotkanie z Markiem Sikorowskim z Towarzystwa Przyjaciół Józefa Czapskiego w Szwajcarii (temat: „Kolekcja obrazów Józefa Czapskiego w Szwajcarii”) - spotkania uczestników sesji z młodzieżą lubelskich szkół średnich - rozmowa o Czapskim - uczestnicy: Arkadiusz Bagłajewski, ks. Jacek Bolewski, Tadeusz Chrzanowski, Bogusław Deptuła, Krzysztof Dybciak, Tomasz Gryglewicz, Wojciech Karpiński, Małgorzata Kitowska, Jerzy Kłoczowski, Paweł Kłoczowski, Jarosław Krawczyk, Dorota Kudelska, Ewa Kuryluk, Lechosław Lameński, Janusz Marciniak, Artur Międzyrzecki, Ryszard Miłek, Andrzej Osęka, Władysław Panas, Janusz Przewłocki, Marek Sikorowski, Barbara Toruńczyk, Andrzej Tyszczyk, Jacek Woźniakowski, Marek Zagańczyk. Dyskusję prowadził Michał Komar

Zdjęcia

Wideo

Inne materiały

Kategorie