Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Sesja "Brama Pamięci - miasto żydowskie"

W dniach 27-29 listopada 1996 roku w Ośrodku "Brama Grodzka Teatr NN" miała miejsce sesja naukowa "Brama Pamięci - miasto żydowskie".

Program sesji:

27 listopada  • otwarcie wystaw rysunku Marka Leszczyńskiego "Miasteczko żydowskie" oraz  Karla Richarda Henkera "Lublin - Sztetł"
  • referat Sławomira Żurka (Uniwersytet Jagielloński) zatytułowany "Szagalewa ostatni spadkobierca - żydowskie miasteczko w poezji Arnolda Słuckiego"
  • projekcja filmu "W każdej garstce popiołu" - reż. Maciej Leszczyński i Mieczysław Siemieński

28 listopada
 

  • promocja książki "Żydzi lubelscy" wydawnictwa DABAR i Teatru NN, spotkanie z jej autorami: Moniką Adamczyk-Garbowską, Renatą Bartnik, Robertem Kuwałkiem, Tadeuszem Radzikiem, Andrzejem Trzcińskim, Symchą Wajsem; prowadzenie: Sławomir Żurek.
  • projekcja filmów "Shalom Uvracha", reż. Maciej Leszczyński i Mieczysław Siemieński oraz "Die Letzten Juden von Lublin", reż Elizabeth Pfister

29 listopada
 

  • promocja książki Władysława Panasa "Pismo i rana" wydawnictwa DABAR; prowadzenie: Monika Adamczyk -Garbowska
  • projekcja filmu "Mój izzkor"